Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 25.1.2017

Konkurssien määrä väheni 6,5 prosenttia vuonna 2016

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2016 pantiin vireille 2 408 konkurssia, mikä on 166 konkurssia (6,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 12 580, mikä on 1 678 henkilöä (15,4 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–joulukuussa 2014–2016

Vireille pannut konkurssit tammi–joulukuussa 2014–2016

Joulukuussa 2016 pantiin vireille poikkeuksellisen vähän konkursseja, 101 kappaletta, mikä on 87 konkurssia (46,3 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä selittyy osittain sillä, että verohallinto ei pannut joulukuussa 2016 vireille lainkaan konkursseja. Tammi–marraskuussa 2016 verottajan osuus kaikista käräjäoikeuksiin jätetyistä konkurssihakemuksista oli 39 prosenttia.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 695 konkurssia, mikä on 62 konkurssia (8,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–joulukuussa kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit lisääntyivät majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 216 konkurssia, mikä on 15 konkurssia (7,5 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-joulukuussa 2016 ja 2015

Toimiala Konkurssit tammi-joulukuussa 2016 Konkurssit tammi-joulukuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammi-joulukuussa 2016 Henkilökunnan määrä tammi-joulukuussa 2015
Maa-, metsä- ja kalatalous 61 67 152 206
Teollisuus ja kaivostoiminta 239 273 1 917 1 852
Rakentaminen 476 522 2 603 2 625
Kauppa 485 521 2 591 1 664
Kuljetus ja varastointi 189 188 930 815
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 216 201 936 880
Muut palvelut 695 757 3 404 2 815
Toimiala tuntematon 47 45 47 45
YHTEENSÄ 2 408 2 574 12 580 10 902

Lähde: Konkurssit 2016, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.01.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. joulukuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2016/12/konk_2016_12_2017-01-25_tie_001_fi.html