Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 25.1.2017

Antalet konkurser minskade med 6,5 procent år 2016

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under år 2016 totalt 2 408 konkurser, dvs. 166 konkurser (6,5 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 12 580, vilket är 1 678 personer (15,4 procent) fler än året innan.

I december 2016 anhängiggjordes exceptionellt få konkurser, 101 stycken, vilket är 87 konkurser (46,3 procent) färre än året innan. Detta förklaras delvis av att skatteförvaltningen inte anhängiggjorde några konkurser i december 2016. Under januari–november 2016 var skattemyndighetens andel av alla konkursansökningar som lämnats in till tingsrätterna 39 procent.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning och utvinning av mineral, byggverksamhet, handel samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster, där antalet anhängiggjorda konkurser uppgick till 695, vilket är 62 konkurser (8,2 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–december inom huvudnäringsgrenarna transport och magasinering samt hotell- och restaurangverksamhet. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom hotell- och restaurangverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 216 konkurser, vilket är 15 konkurser (7,5 procent) fler än året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (122,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 25.01.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. december 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2016/12/konk_2016_12_2017-01-25_tie_001_sv.html