Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 26.8.2020

Konkurssien määrä väheni tammi–heinäkuussa 2020 edellisvuodesta 6,0 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–heinäkuussa 2020 pantiin vireille 1 459 konkurssia, mikä on 93 konkurssia (6,0 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 8 067, mikä on 718 henkilöä (9,8 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–heinäkuussa 2018–2020

Vireille pannut konkurssit tammi–heinäkuussa 2018–2020

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi teollisuuden ja kaivostoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 465 konkurssia, mikä on 17 konkurssia (3,8 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen sekä kaupan päätoimialoilla. Aloilla pantiin vireille 42 konkurssia vähemmän kuin vuotta aiemmin, mikä on rakentamisen päätoimialalla 12,8 prosenttia ja kaupan päätoimialalla 14,0 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Tilastokeskus on nopeuttanut koronatilanteen takia konkurssitilaston tuotantoa. Perjantaista 22.5. lähtien on julkistettu pikaennakkotilastoa vireille pantujen konkurssien viikoittaisesta määrästä kokeelliset tilastot -tietokannassa .

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-heinäkuussa 2020 ja 2019

Toimiala Konkurssit tammi-heinäkuussa 2020 Konkurssit tammi-heinäkuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammi-heinäkuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammi-heinäkuussa 2019
Maa-, metsä- ja kalatalous 38 51 64 106
Teollisuus ja kaivostoiminta 143 134 683 1 049
Rakentaminen 285 327 1 583 2 133
Kauppa 259 301 902 1 125
Kuljetus ja varastointi 103 118 766 461
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 157 158 847 690
Muut palvelut 465 448 3 213 1 770
Toimiala tuntematon 9 15 9 15
YHTEENSÄ 1 459 1 552 8 067 7 349

Lähde: Konkurssit 2020, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.08.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. heinäkuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2020/07/konk_2020_07_2020-08-26_tie_001_fi.html