Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 26.8.2020

Antalet konkurser minskade med 6,0 procent under januari–juli 2020 jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–juli 2020 totalt 1 459 konkurser, dvs. 93 konkurser (6,0 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 8 067, vilket är 718 personer (9,8 procent) fler än året innan.

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och utvinning av mineral samt övriga tjänster. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 465 konkurser, vilket är 17 konkurser (3,8 procent) fler än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet, handel, transport och magasinering samt hotell- och restaurangverksamhet. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenarna byggverksamhet och handel. Inom näringsgrenarna anhängiggjordes 42 konkurser färre än året innan, vilket är 12,8 procent färre inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet och 14,0 procent färre inom huvudnäringsgrenen handel än året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

På grund av coronasituationen har Statistikcentralen påskyndat produktionen av konkursstatistik. Fr.o.m. fredagen den 22.5 har snabbestimat över antalet anhängiggjorda konkurser per vecka publicerats i databasen över experimentell statistik .


Källa: Konkurser 2020, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (122,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.08.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juli 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2020/07/konk_2020_07_2020-08-26_tie_001_sv.html