Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Muutoksia rakennusyritysten korjausten tilastoinnissa

Rakennusyritysten korjausrakentamisen tilastoinnissa on tehty muutoksia menetelmään ja kyselyn lomakemuuttujiin.

Tilaston aineistopohja on laajennettu. Rakennusyritysten korjausrakentamisen tilastoissa on siirrytty vähintään viiden hengen yritykset kattavaan ositettuun otantaan tilastovuodesta 2012 alkaen. Ennen vuotta 2012 otanta tehtiin vähintään 10 hengen yrityksistä.

Tilastomenetelmässä on otettu käyttöön outlierkäsittely. Aineistolle tehdään outlierien tarkastelu ja poikkeavat havainnot otetaan huomioon kun tiedot korotetaan perusjoukon tasolle. Tällä tarkastelulla varmistetaan, että poikkeavat havainnot eivät saa liian suurta painoarvoa korotettaessa aineistoa perusjoukon tasolle.

Tiedustelussa käytettävää lomaketta on muutettu tilastovuodelle 2012. Edellisessä kyselylomakkeessa rakennusyrityksiltä tiedusteltiin rakentamisen liikevaihdon jakaumaa korjaus- ja uudisrakentamiseen. Uudistetussa kyselylomakkeessa kysytään yritysten pää- ja aliurakoiden jakaumaa korjaus- ja uudisrakentamiseen. Tästä syystä laskennassa käytettävät muuttujat ovat muuttuneet ja samalla tarkentuneet.

Tilaston menetelmämuutoksista johtuen tilastovuoden 2012 tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa. Vanhalla menetelmällä julkaistuja tietokantatauluja ei päivitetä.


Päivitetty 4.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kora/kora_2013-10-04_uut_001_fi.html