Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Alkoholikuolleisuus vuosina 1998-2005

Taulukossa 1 on kuvattu vuosilta 1998-2005 kuolemat, joihin liittyy alkoholi joko peruskuolemansyynä tai jollain muulla tavalla myötävaikuttavana tekijänä. Taulukon tiedot ovat keskenään vertailukelpoisia.

Vuonna 2005 yhteensä 4 527 tapauksessa eli lähes joka kymmenennessä kuolemassa oli alkoholi jollain tavalla myötävaikuttamassa. Näistä lähes puolet eli 2 033 oli sellaisia, joilla alkoholisairaus tai -myrkytys oli peruskuolemansyynä. Noin 1 000:ssa kuolemassa tapaturman tai väkivallan uhri oli kuollessaan päihtynyt ja lääkäri oli arvioinut sen myötävaikuttaneen kuolemaan. Loput noin 1 500 tapausta olivat kuolemia, joissa alkoholiperäinen syy tai päihtymys oli muulla tavalla myötävaikuttavana tekijänä, esimerkiksi alkoholiperäinen tauti oli myötävaikuttavana syynä jossain muussa tautikuolemassa.

Alkoholisyihin kuolleiden määrä on kasvanut viime vuosina: erityisesti on kasvanut pitkäaikaisesta alkoholinkäytöstä johtuviin sairauksiin, kuten alkoholiperäiseen maksasairauteen kuolleiden määrä. Se kasvoi vuonna 2005 edellisestä vuodesta 17 prosenttia. Alkoholimyrkytykseen kuolleiden määrä kohosi vuonna 2004 edellisestä vuodesta15 prosenttia, luultavasti veroalennuksen myötä, mutta nousu tasaantui seuraavana vuonna.

Päihdyksissä tapaturmiin tai väkivaltaan kuolleiden on pysynyt viime vuodet suunnilleen ennallaan. Päihtyneenä kaatumalla tai putoamalla kuolleiden määrä kasvoi kuitenkin vuonna 2005 selvästi edellisestä vuodesta.

Taulukko 1. Kaikki kuolemat, joihin liittyy alkoholi, vuodet 1998-2005

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1. Peruskuolemansyy alkoholitauti tai -myrkytys 1 490 1 418 1 492 1 496 1 471 1 572 1 864 2 033
1.1. Peruskuolemansyy alkoholiperäinen tauti 959 890 936 981 1 003 1 040 1 250 1 472
   Alkoholismi 175 188 167 161 121 144 140 173
   Usean psykoaktiivisen aineen
    aiheuttamat aivo-oireyhtymät
- 2 2 2 1 1 3 7
   Hermoston rappeutumissairaudet 12 6 15 27 22 25 29 46
   Alkoholin aiheuttama epilepsia 10 28 25 31 20 25 22 41
   Alkoholinen monihermosairaus 1 - 1 3 - 1 1 0
   Alkoholinen sydänlihassairaus 129 98 95 98 88 108 116 115
   Alkoholinen mahatulehdus 2 3 7 7 9 5 8 2
   Alkoholin aiheuttama maksasairaus 531 497 536 602 664 643 831 976
   Alkoholin aiheuttamat
   haimasairaudet
99 67 88 50 78 88 100 111
   Fetaalialkoholioireyhtymä - 1 - - - - - 1
1.2. Peruskuolemansyy alkoholimyrkytys 531 528 556 515 468 532 614 561
2. Päihtyneenä tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet 978 1 003 881 889 914 895 966 978
   Kuljetustapaturmat (ml. vesikuljetus) 143 141 122 122 128 121 139 134
   Tapaturmaiset putoamiset ja
   kaatumiset
155 127 121 121 125 146 140 186
   Hukkuminen (pl.vesikuljetus) 65 101 77 87 98 88 78 83
   Kuumuus, kylmyys, tulipalo 101 108 109 105 104 105 118 95
   Muut tapaturmat 64 63 57 47 54 61 62 77
   Itsemurhat 358 359 304 316 306 286 315 304
   Murhat, tapot, pahoinpitelyt 64 72 57 59 68 46 83 56
   Vahingoittava tapahtuma,
   tahallisuus epäselvä
28 31 34 32 31 41 32 43
3. Muut kuolemat, joissa alkoholi mukana 1 112 1 172 1 205 1 181 1 263 1 287 1 441 1 516
1. - 3. Kaikki kuolemat, joihin liittyy alkoholi 3 580 3 593 3 578 3 566 3 648 3 754 4 271 4 527

Taulukon luokkien selitykset:

1. Peruskuolemansyy alkoholitauti tai -myrkytys
Alkoholitauteihin luetaan ne taudit, joissa suoranaisena aiheuttajana on ollut alkoholi. Tapaturmaisiin alkoholimyrkytyksiin luetaan alkoholiin kuolleiden lisäksi alkoholin korvikeaineisiin kuolleet. Tapaturmaisten myrkytysten ohella alkoholi liittyy joissakin tapauksissa peruskuolemansyynä myös itsemurhiin ja tahallisuudeltaan epäselviin kuolemiin. Tietokantataulukossa Alkoholisyihin kuolleet iän ja sukupuolen mukaan vuosina 1998-2005(Ks. Taulukot) on vastaavia lukuja iän ja sukupuolen mukaan.
2. Päihtyneenä tapaturmiin tai väkivaltaan kuolleet
Tässä ryhmässä ovat mukana tapaukset, joissa kuolintodistuksen laatija on ilmoittanut tapaturma- tai väkivaltakuolemassa myötävaikuttavana kuolemansyynä päihtymyksen. Mukana ovat tapaturmista muut paitsi alkoholimyrkytykset, jotka on luettu luokkaan 1.2.
Tietokantataulukossa Tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet, kaikki ja päihtyneet 1998-2005(Ks. Taulukot) on vastaavia lukuja iän ja sukupuolen mukaan.
3. Muut kuolemat, joissa alkoholi on mukana
Tähän ryhmään luetaan tapaukset, joissa alkoholi on ollut mukana kuolemassa, mutta ei ole varmaa, onko sillä ollut vaikutusta kuolemaan.
Tähän kuuluu lähinnä seuraavantyyppiset tapaukset:
Myötävaikuttavana kuolemansyynä oli päihtymys ja peruskuolemansyy oli tauti, joka ei ollut alkoholiperäinen; Myötävaikuttavana kuolemansyynä oli alkoholiperäinen tauti ja peruskuolemansyy ei ollut alkoholiperäinen tauti eikä tapaturma; Peruskuolemansyynä oli myrkytys, jossa vaikuttavin aine ei ollut alkoholi, mutta alkoholi on mukana myrkytyskuolemassa yhtenä aineena.

Päivitetty 13.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2005, Alkoholikuolleisuus vuosina 1998-2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2005/ksyyt_2005_2007-02-13_kat_001.html