Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 1. Kuolemat, joihin liittyy alkoholi, vuodet 1998-20071

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1. Peruskuolemansyy alkoholitauti tai -myrkytys 2 1 490 1 418 1 492 1 496 1 471 1 572 1 864 2 033 2032 2184
1.1. Peruskuolemansyy alkoholiperäinen tauti 959 890 936 981 1 003 1 040 1 250 1 472 1445 1602
   Alkoholismi (F10) 175 188 167 161 121 144 140 173 180 149
   Usean psykoaktiivisen aineen
    aiheuttamat aivo-oireyhtymät (F19)
- 2 2 2 1 1 3 7 - 6
   Hermoston rappeutumissairaudet (G312) 12 6 15 27 22 25 29 46 41 49
   Alkoholin aiheuttama epilepsia (G4051) 10 28 25 31 20 25 22 41 18 18
Alkoholinen monihermosairaus (G621) 1 - 1 3 - 1 1 - 1 1
   Alkoholinen lihassairaus - - - - - - - - 1 -
   Alkoholinen sydänlihassairaus (I426) 129 98 95 98 88 108 116 115 103 119
   Alkoholinen mahatulehdus (K292) 2 3 7 7 9 5 8 2 7 2
   Alkoholin aiheuttama maksasairaus (K70) 531 497 536 602 664 643 831 976 978 1145
   Alkoholin aiheuttamat   
haimasairaudet (K852, K860)
99 67 88 50 78 88 100 111 117 113
   Fetaalialkoholioireyhtymä (Q860) - 1 - - - - - 1 - -
1.2. Peruskuolemansyy alkoholimyrkytys (X45, X46, X65-X66, Y15-Y16)
531 528 556 515 468 532 614 561 587 582
2. Päihtyneenä tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet 3 978 1 003 881 889 914 895 966 978 1001 884
   Kuljetustapaturmat (pl. vesikuljetus) 94 103 83 86 88 79 108 93 105 80
   Tapaturmaiset putoamiset ja
   kaatumiset
155 127 121 121 125 146 140 186 178 143
   Hukkuminen (ml.vesikuljetus) 114 139 116 123 138 135
109 124 124 107
   Kuumuus, kylmyys, tulipalo 101 108 109 105 104 105 118 95 158 124
   Muut tapaturmat 64 63 57 47 54 61 62 77 40 47
   Itsemurhat 358 359 304 316 306 286 315 304 307 299
   Murhat, tapot, pahoinpitelyt 64 72 57 59 68 46 83 56 59 52
   Vahingoittava tapahtuma,
   tahallisuus epäselvä
28 31 34 32 31 41 32 43 32 32
3. Muut kuolemat, joissa alkoholi mukana 4 1 112 1 172 1 205 1 181 1 263 1 287 1 441 1 516 1607 1579
1. - 3. Kaikki kuolemat, joihin liittyy alkoholia 3 580 3 593 3 578 3 566 3 648 3 754 4 271 4 527 4640 4647

1 Taulukon luvut perustuvat kuolintodistuksen tietoihin. Kuolintodistuksessa lääkäri ilmoittaa peruskuolemansyyn sekä kuolemaan myötävaikuttaneet muut syyt. Päihtymys selvitetään ruumiinavauksessa.
2 Alkoholitauteihin luetaan ne taudit, joissa suoranaisena aiheuttajana on ollut alkoholi. Tapaturmaisiin alkoholimyrkytyksiin luetaan alkoholiin ja alkoholin korvikeaineisiin kuolleet.
3
Päihtyneenä tapaturmiin tai väkivaltaan kuolleissa ovat mukana tapaukset, joissa kuolintodistuksen laatija on ilmoittanut tapaturma- tai väkivaltakuolemassa myötävaikuttavana kuolemansyynä päihtymyksen. Mukana ovat tapaturmista muut paitsi alkoholimyrkytykset, jotka on luettu luokkaan 1.2.
4 Tähän kuuluvat lähinnä seuraavantyyppiset tapaukset:
- Peruskuolemansyy oli muu kuin alkoholiperäinen tauti tai tapaturma, mutta myötävaikuttavana kuolemansyynä oli alkoholiperäinen tauti
- Peruskuolemansyynä oli myrkytys, jossa vaikuttavin aine ei ollut alkoholi, mutta alkoholi on mukana myrkytyskuolemassa yhtenä aineena
- Peruskuolemansyy oli muu kuin alkoholiperäinen sairaus ja henkilö oli kuollessaan päihtynyt.


Päivitetty 3.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2007, Taulukko 1. Kuolemat, joihin liittyy alkoholi, vuodet 1998-20071 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2007/ksyyt_2007_2008-12-04_tau_003.html