Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Lähteet

Autier, Philippe, Mathieu Boniol, Carlo La Vecchia, Lars Vatten, Anna Gavin, Clarisse Héry, Mary Heanue (2010): Disparities in breast cancer mortality trends between 30 European countries: retrospective trend analysis of WHO mortality database. British Medical Journal 2010; 341:c3620.

Didkowska, Joanna, Marta Manczuk, Ann McNeill, John Powles, Witold Zatonski (2005): Lung cancer mortality at ages 35-54 in the European Union: ecological study of evolving tobacco epidemics. British Medical Journal 2005;331:189-191.

Eurostat.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/public_health/data_public_health/main_tables
Haettu 17.10.2011.

Herttua, Kimmo (2010): The effects of the 2004 reduction in the price of alcohol on alcohol-related harm in Finland : A natural experiment based on register data. Finnish Yearbook of Population Research XLV 2010 Supplement. The Population Research Institute: Helsinki.

Korpi, Helena (2010): Lapsikuolleisuuden väheneminen ilmentää yhteiskunnan muutosta ja kehitystasoa. Hyvinvointikatsaus 2/2010.

Korpi, Helena (2011): Influenssaan kuolee 20–60 henkeä vuodessa. Hyvinvointikatsaus 2/2011.

Penttilä, Irmeli (2011): Viina tappaa työikäisiä. Hyvinvointikatsaus 2/2011.

Reunanen, Antti (2005): Verenkiertoelinten sairaudet. Teoksessa Arpo Aromaa, Jussi Huttunen, Seppo Koskinen, Juha Teperi (toim): Suomalaisten terveys. Duodecim, Stakes, KTL: Helsinki.

Syöpäjärjestöt.
www.cancer.fi
Haettu 26.10.2011.

Teppo, Lyly (2005): Syöpätaudit. Teoksessa Arpo Aromaa, Jussi Huttunen, Seppo Koskinen, Juha Teperi (toim): Suomalaisten terveys. Duodecim, Stakes, KTL: Helsinki.

THL; Valvira (2011): Alkoholijuomien kulutus. SVT.

Tilastokeskus (1992): Kuolemansyyt 1991. SVT Terveys 1992:8. Tilastokeskus: Helsinki.

Tilastokeskus (1995): Kuolemansyyt 1993. SVT Terveys 1995:1. Tilastokeskus: Helsinki.

Tilastokeskus (1996): Kuolemansyyt 1994. SVT Terveys 1996:1. Tilastokeskus: Helsinki.

Tilastokeskus (2010): Kuolemansyyt 2008. SVT Terveys 2010. Tilastokeskus: Helsinki.

Tilastokeskus ja Liikenneturva (2011): Tieliikenneonnettomuudet 2010. SVT Liikenne ja matkailu 2011. Tilastokeskus: Helsinki.

Tilastollinen päätoimisto (1939): Kuolemansyyt vuosina 1936–1937. SVT VI:90. Tilastollinen päätoimisto: Helsinki.

Tilastollinen päätoimisto (1950): Kuolemansyyt vuosina 1941–1945. SVT VI B:102. Tilastollinen päätoimisto: Helsinki.

Tilastollinen päätoimisto (1958): Kuolemansyyt 1951–1955. SVT VI B:113. Tilastollinen päätoimisto: Helsinki.

Turpeinen, Oiva (1997): Kuolinsyyt. Teoksessa Turpeinen, Oiva, Timo Herranen ja Kai Hoffman: Helsingin historia vuodesta 1945. 1: Väestö – Kaupunkisuunnittelu ja asuminen – Elinkeinot. Helsingin kaupunki: Helsinki.


Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja-Liisa Helminen (09) 1734 3273, Helena Korpi (09) 1734 3605, Irmeli Penttilä (09) 1734 3253, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 16.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2010, Lähteet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2010/ksyyt_2010_2011-12-16_kat_008_fi.html