Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Kuolemansyyt vuonna 2011

Suomessa asuvan miehen elinajanodote 1950-luvun alussa oli noin 60 vuotta ja naisen 65 vuotta. Elinajanodote on pidentynyt tästä huomattavasti: vuonna 2011 syntyneellä poikalapsella elinajanodote on 77,2 vuotta ja tyttölapsella 83,5 vuotta.

Kuolleiden lukumäärä Suomessa on ollut viimeiset 20 vuotta 47 000–51 000 vuodessa. Vuonna 2011 kuoli yhteensä 50 568 henkilöä, 25 327 miestä ja 25 241 naista. Heistä työikäisiä (15–64-vuotiaita) oli 9 989 henkilöä. Kaksikymmentä vuotta aikaisemmin eli vuonna 1991 työikäisiä kuoli 11 849, eli määrä on vähentynyt.

Yleisin verenkiertoelinten sairaus, sepelvaltimotauti (iskeemiset sydäntaudit) aiheutti enää noin viidenneksen (22 %) kaikista kuolemista vuonna 2011. Kaikkiaan verenkiertoelinten sairaudet aiheuttivat yhteensä 40 prosenttia kuolemista. Kasvaimet aiheuttivat lähes joka neljännen (24 %) kuoleman. Miehillä yleisin kuolemaan johtanut syöpätyyppi oli edelleen keuhkosyöpä ja naisilla rintasyöpä.

Dementia ja Alzheimerin tauti aiheuttivat 12 prosenttia kuolemista, 17 prosenttia naisten ja vajaa kahdeksan prosenttia miesten kuolemista. Dementiakuolemien määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä väestön ikääntymisen seurauksena. Naisilla dementiakuolemien määrä on selvästi suurempi kuin miehillä, mikä johtunee lähinnä siitä, että naiset elävät vanhemmiksi kuin miehet.

Kuvio 1. 15–64-vuotiaiden miesten yleisimmät kuolemansyyt 2011 (54-luokkainen luokitus)

Kuvio 1. 15–64-vuotiaiden miesten yleisimmät kuolemansyyt 2011 (54-luokkainen luokitus)

Kuvio 2. 15–64-vuotiaiden naisten yleisimmät kuolemansyyt 2011 (54-luokkainen luokitus)

Kuvio 2. 15–64-vuotiaiden naisten yleisimmät kuolemansyyt 2011 (54-luokkainen luokitus)

Vuonna 2011 joka viides kuollut oli työikäinen. Työiässä eli 15–64-vuotiaana kuoli 6 917 miestä ja 3 072 naista. Työikäisten miesten sepelvaltimotautikuolemien määrä on puolittunut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset ovat kaksinkertaistuneet saman ajan kuluessa. Muita yleisimpiä työikäisten miesten kuolemansyitä ovat tapaturmat ja itsemurhat. Itsemurhien määrä on vähentynyt viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Vuonna 2011 työikäisten miesten itsemurhia oli 571, mikä on 29 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Työikäisten naisten yleisimpiä kuolemansyitä olivat alkoholiperäiset syyt, syövät ja niistä erityisesti rintasyöpä sekä tapaturmat ja itsemurhat. Naisten alkoholiperäisten kuolemien määrä on yli kaksinkertaistunut 30 vuodessa ja niiden määrä oli vuonna 2011 suurempi kuin naisten rintasyöpä- tai sepelvaltimotautikuolemien. Työikäisten naisten itsemurhien määrä on pysynyt viime vuosikymmenet samansuuruisena. Vuonna 2011 niitä oli 172, joka on 20 vähemmän kuin edellisenä vuonna.


Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Airi Pajunen 09 1734 3605, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 21.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2011, 1. Kuolemansyyt vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2011/ksyyt_2011_2012-12-21_kat_001_fi.html