Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Sepelvaltimotauti aiheuttaa useamman kuin joka viidennen kuoleman

Verenkiertoelinten sairaudet, kuten sepelvaltimotauti (iskeemiset sydäntaudit), ovat nykyisin suomalaisten yleisimpiä kuolemansyitä. Sepelvaltimotauti aiheuttaa useamman kuin joka viidennen kuoleman (22 %). Sepelvaltimotautikuolemien määrä jatkoi vähentymistään vuonna 2011.

Kuviossa 3 sepelvaltimotautikuolleisuus esitetään ikävakioituna. Ikävakioinnissa poistetaan väestön ikärakenteen ja sen muutosten vaikutus. Tässä tapauksessa nähdään, millä tasolla sepelvaltimotautikuolleisuus olisi, jos väestön ikärakenne pysyisi samana koko tarkastelujakson ajan. Kun väestön vanheneminen eliminoidaan luvuista ikävakioinnilla, voidaan nähdä, että sepelvaltimotautikuolleisuus on vähentynyt tasaisesti viimeisten 40 vuoden aikana.

Kuvio 3. Ikävakioitu sepelvaltimotautikuolleisuus (iskeemiset sydäntaudit) 1969–2011

Kuvio 3. Ikävakioitu sepelvaltimotautikuolleisuus (iskeemiset sydäntaudit) 1969–2011

Vuonna 2011 sepelvaltimotautiin kuoli 11 169 henkeä. Näistä miehiä oli 5 948 eli 53 prosenttia.

Keuhkosyöpä on yleinen kuolemansyy syöpien joukossa. Naisten keuhkosyöpäkuolleisuus on viimeisten neljän vuosikymmenen aikana lisääntynyt, mutta miehillä se on alkanut vähentyä jo 1980-luvulla. Vuonna 2011 keuhkosyöpään kuoli 1 435 miestä ja 671 naista.

Kuvio 4. Ikävakioitu keuhkosyöpäkuolleisuus 1998–2011

Kuvio 4. Ikävakioitu keuhkosyöpäkuolleisuus 1998–2011

Rintasyöpä on alkoholisyiden ohella työikäisten naisten yleisin kuolemansyy. Alkoholisyyt oli heillä vuonna 2011 hieman yleisempi kuolemansyy kuin rintasyöpä. Työikäisten naisten rintasyöpäkuolemia oli vuonna 2011 vähemmän kuin vuonna 2010 mutta alkoholisyistä johtuneet kuolemat lisääntyivät edellisestä vuodesta.

Vuonna 2011 eturauhassyöpäkuolemia oli 879, kun vuonna 2010 luku oli 845. Ottaen huomioon kaikki syövät miehiä sairastuu eniten eturauhassyöpään, mutta miehet kuolevat yleisimmin keuhkosyöpään.

Kuvio 5. Ikävakioitu eturauhas- ja rintasyöpäkuolleisuus 1969–2011

Kuvio 5. Ikävakioitu eturauhas- ja rintasyöpäkuolleisuus 1969–2011

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Airi Pajunen 09 1734 3605, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 21.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2011, 2. Sepelvaltimotauti aiheuttaa useamman kuin joka viidennen kuoleman . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2011/ksyyt_2011_2012-12-21_kat_002_fi.html