Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Kuolemansyyt vuonna 2012

Vastasyntyneen pojan elinajanodote vuonna 1992 oli 71,7 vuotta ja tyttölapsen 79,4 vuotta. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin elinajanodote on pidentynyt tästä usealla vuodella; vuonna 2012 syntyneellä poikalapsella elinajanodote oli 77,5 vuotta ja tyttölapsella 83,4 vuotta.

Kuolleiden määrä vuonna 2012 oli 51 737 henkilöä, 25 646 miestä ja 26 091 naista. Tätä enemmän on kuollut viimeksi 1920-luvulla, ellei oteta huomioon sotavuosia. Vuonna 2012 kuolleiden määrä oli yli tuhat suurempi kuin vuonna 2011. Vuonna 2012 kuolleista oli lähes kaksi kolmesta 75 vuotta täyttäneitä ja joka kolmas oli 85 vuotta täyttänyt.

Verenkiertoelinten sairauksiin kuolleita oli 39 prosenttia. Toiseksi eniten, 23 prosenttia, kuolemista aiheutui kasvaimista. Yleisin verenkiertoelinten sairaus, sepelvaltimotauti (iskeemiset sydäntaudit) aiheutti enää noin viidenneksen kaikista kuolemista vuonna 2012. Yleisimmät kuolemaan johtaneet syöpätyypit olivat miehillä edelleen keuhkosyöpä ja eturauhassyöpä ja naisilla vastaavasti rintasyöpä ja keuhkosyöpä.

Dementia ja Alzheimerin tauti aiheuttivat 14 prosenttia kuolemista, 19 prosenttia naisten ja kahdeksan prosenttia miesten kuolemista. Dementiakuolemien määrä on kasvanut viime vuosikymmenenä nopeasti osin väestön ikääntymisen seurauksena. Naisilla dementiakuolemien määrä on selvästi suurempi kuin miehillä, mikä johtuu lähinnä siitä, että naiset elävät vanhemmiksi kuin miehet (kuvio 4).

Työikäisten (15–64-vuotiaita) osuus kuolleista on pienentynyt. Vuonna 2012 kuolleista työikäisiä oli 18 prosenttia (9 554 henkilöä), kun kaksikymmentä vuotta aikaisemmin työikäisten osuus kuolleista oli 23 prosenttia.

Työikäisten yleisin kuolemansyyryhmä kasvaimet

Vuonna 2012 kuolleista miehistä joka neljäs oli työikäinen ja kuolleista naisista joka kymmenes. Työikäisiä kuoli eniten kasvaimiin ja toiseksi eniten verenkiertoelinten sairauksiin. Näihin kahteen pääryhmään kuoli yli puolet työikäisenä kuolleista. Tapaturmaisesti kuolleita oli joka kymmenes. Alkoholiperäisiin syihin, joko alkoholitauteihin tai tapaturmaiseen alkoholimyrkytykseen, kuolleita oli hieman enemmän eli 16 prosenttia.

Taulukko 1. Työikäisten (15–64-vuotiaiden) kuolemansyiden pääryhmät 2012

54-luokkainen aikasarjaluokitus Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Kuolleita Kuolleita Kuolleita % % %
Kasvaimet 2 748 1 471 1 277 29 23 42
- Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä 536 361 175 6 6 6
- Rintasyöpä 325 0 325 3 0 11
- Haimasyöpä 219 131 88 2 2 3
Verenkiertoelinten sairaudet 2 172 1 691 481 23 26 16
- Iskeemiset sydäntaudit 1 131 964 167 12 15 6
Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 1 484 1 155 329 16 18 11
Tapaturmat (pl. alkoholimyrkytykset) 884 708 176 9 11 6
Itsemurhat 711 523 188 7 8 6
Hengityselinten sairaudet 219 154 65 2 2 2
Muut kuolemansyyt 1 336 823 513 14 13 17
Kuolleita yhteens ä 9 554 6 525 3 029 100 100 100

Työikäisiä miehiä tappoivat eniten verenkiertoelinten sairaudet (26 %), kasvaimet (23 %) ja alkoholi (18 %). Työikäisten miesten yleisin verenkiertoelinten tauti oli iskeemiset sydäntaudit (sepelvaltimotauti). Siihen kuolleiden määrä on kuitenkin puolittunut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Myös tapaturmien määrä on työikäisillä miehillä pienentynyt kolmanneksella verrattuna vuoteen 1992. Sitä vastoin alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset ovat puolitoistakertaistuneet saman ajan kuluessa. Vuonna 2012 työikäisten miesten itsemurhia tapahtui 523, mikä on lähes puolet vähemmän kuin kaksikymmentä vuotta aiemmin.

Työikäisten naisten yleisin kuolemansyyryhmä oli kasvaimet. Työikäisenä kuolleista naisista peräti 42 prosenttia kuoli kasvaimiin ja niistä erityisesti rintasyöpään 11 prosenttia. Seuraavina pääryhmistä tulivat verenkiertoelinten taudit ja alkoholiperäiset syyt. Naisilla alkoholiperäisten kuolemien määrä on kaksinkertaistunut 20 vuodessa ja niiden määrä oli vuonna 2012 yhtä suuri kuin rintasyöpäkuolemien. Työikäisten naisten itsemurhien määrä on pienentynyt hitaasti viime vuosikymmenien aikana. Vuonna 2012 niitä oli 188, joka on yli 60 vähemmän kuin 20 vuotta sitten.

Ikääntyneiden yleisin kuolemansyyryhmä verenkiertoelinten sairaudet

Yli 65-vuotiaita kuoli eniten (43 %) verenkiertoelinten sairauksiin. Suurin verenkiertoelinten tautiryhmä oli sepelvaltimotauti (iskeemiset sydäntaudit), johon kuoli lähes joka neljäs ikääntyneistä. Ikääntyneillä miehillä toiseksi yleisin kuolemansyyryhmä oli kasvaimet ja kolmanneksi yleisin dementia. Miesten kasvaimista yleisimmät olivat keuhkosyöpä ja eturauhassyöpä. Ikääntyneillä naisilla dementia oli toiseksi yleisin kuolemansyy, johon kuoli joka viides iäkkäistä naisista. Kolmanneksi yleisin syy oli kasvaimet. Naisilla yleisimmät syövät olivat keuhkosyöpä ja rintasyöpä.

Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana 65 vuotta täyttäneiden miesten ja naisten kuolleisuus sepelvaltimotautiin on vähentynyt ja dementiakuolleisuus on eliniän kasvaessa lisääntynyt. Kuolleisuus dementiaan on kehittynyt viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana suunnilleen samalla tavalla miehillä ja naisilla (kuvio 4). Lisätietoa 65 vuotta täyttäneiden kuolemansyistä löytyy liitetaulukoista 1a-c.


Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 09 1734 3605, Kati Taskinen 09 1734 3297, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 30.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2012, 1. Kuolemansyyt vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2012/ksyyt_2012_2013-12-30_kat_001_fi.html