Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

6. Itsemurhien määrä väheni selvästi

Vuonna 2014 itsemurhan teki 789 henkilöä, mikä oli lähes 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Itsemurhien määrä oli suurimmillaan vuonna 1990, jolloin Suomessa tehtiin yli 1 500 itsemurhaa. Sen jälkeen itsemurhakuolleisuus on pienentynyt 10 vuodessa lähes 30 prosenttia.

Miesten itsemurhakuolleisuus on huomattavasti suurempaa kuin naisten. Vuonna 2014 itsemurhakuolleisuus eli itsemurhien määrä vuodessa 100 000 asukasta kohden oli 14,4, miehillä 22,3 ja naisilla 6,9. Kolme neljästä itsemurhan tehneestä oli miehiä.

Itsemurhat ovat keskeinen kuolemansyy nuorilla. Nuorista 15–24-vuotiaana kuolleista itsemurhan tehneitä oli kolmannes. Itsemurhien osuus kaikista kuolemista on suuri, koska muu kuolleisuus on nuorilla pientä. Kaikista itsemurhan tehneistä oli nuoria alle 25-vuotiaita joka kymmenes. Nuorten miesten itsemurhakuolleisuus on ollut Suomessa viime vuosina laskussa. Nuorten naisten itsemurhakuolleisuus on sen sijaan pysynyt suhteellisen ennallaan, mutta on selvästi vähäisempää kuin nuorten miesten. Nuorten itsemurhakuolleisuus on Suomessa eurooppalaisittain verrattuna korkea. Nuorten itsemurhakuolleisuus oli Eurostatin vuoden 2012 tilastojen mukaan Suomea korkeampi vain Liettuassa ja Latviassa. Sitä vastoin 65 vuotta täyttäneiden itsemurhakuolleisuus ei poikennut EU-maiden keskiarvosta. Yli 65-vuotiaita itsemurhan tehneistä oli joka viides.

Kuvio 10. Itsemurhakuolleisuus 1970–2014

Kuvio 10. Itsemurhakuolleisuus 1970–2014

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 029 551 3605, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 30.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2014, 6. Itsemurhien määrä väheni selvästi . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2014/ksyyt_2014_2015-12-30_kat_006_fi.html