Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

7. Kuolleiden lasten määrä on puolittunut 20 vuodessa

Vuonna 2016 kuoli 103 alle vuoden ikäistä lasta, mikä oli 7 lasta enemmän kuin edellisenä vuonna. Imeväiskuolleisuus oli 2,0 lasta tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden. Yleisimmät alle yksivuotiaiden kuolemansyyt olivat perinataalisyyt ja synnynnäiset epämuodostumat (taulukko 5). Tartuntataudit sekä tapaturmat ja väkivalta ovat harvinaisia kuolemansyitä alle yksivuotiailla.

Vuonna 2016 kuolleena syntyneitä oli 159, mikä oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna (2015: 172 lasta). Perinataalikuolleisuus (kuolleena syntyneet sekä ensimmäisen viikon aikana kuolleet) oli 4,1 lasta tuhatta syntynyttä kohden. Ensimmäisen elinvuoden aikana kuolleista lapsista yli puolet menehtyi ensimmäisen elinviikon aikana ja lähes 70 prosenttia neljän ensimmäisen elinviikon aikana eli neonataalikaudella. Neonataalikauden jälkeisen kuolleisuuden tärkeimmät syyt ovat synnynnäiset epämuodostumat ja kätkytkuolemat. Vuonna 2016 kuoli 8 vauvaa kätkytkuolemaan, kun vuonna 2015 tapauksia oli 6. Kätkytkuolemia esiintyy yleensä yli kuukauden ikäisillä vauvoilla.

1–14-vuotiaana kuolleiden lasten määrä on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana puolittunut. Erityisesti kuolemaan johtaneita tapaturmia (liikenneonnettomuuksia, hukkumisia) tapahtuu lapsille aiempaa vähemmän. Vuonna 2016 lasten kuolemia oli 82, mikä oli 15 lasta enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä vastaa noin 10 kuolemaa 100 000 lasta kohden. Lasten yleisimmät kuolemansyyt olivat syövät sekä synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on naisia kuollut raskauteen tai synnytykseen liittyviin syihin keskimäärin noin kolme vuodessa. Vuosi 2011 oli ensimmäinen vuosi kuolemansyytilaston historiassa, jolloin ei ollut yhtään äitiyskuolemaa. Vuonna 2016 äitiyskuolemia oli kolme eli äitiyskuolleisuus oli 5,7 kuollutta äitiä 100 000 elävänä syntynyttä lasta kohden.

Lisätietoa kuolleisuudesta imeväis- ja perinataalikaudella on liitetaulukossa 4.

Kuvio 13. Alle 1-vuotiaiden lasten kuolleisuus 1992–2016

Kuvio 13. Alle 1-vuotiaiden lasten kuolleisuus 1992–2016

Taulukko 5. Alle 1-vuotiaiden kuolemansyyt 2000, 2005, 2010, 2015 ja 2016

  2000 2005 2010 2015 2016
Kuolleita yhteensä 205 179 138 96 103
Eräät perinataalikauden aikana alkaneet tilat (P00-P96) 84 77 58 49 46
Synnynäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99) 78 61 40 30 35
Kätkytkuolemat (R95) 18 19 17 6 8
Hengitys- ja verenkiertoelinten sairaudet (J00-J99, I00-I99) 4 5 5 1 1
Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90) 5 6 3 2 6
Muut sairaudet ja tuntemattomat 13 9 11 8 7
Tapaturma ja väkivalta (V01-Y89) 3 2 4 0 0

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 029 551 3605, Jari Hellanto 029 551 3291, Kati Taskinen 029 551 3648, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 29.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2016, 7. Kuolleiden lasten määrä on puolittunut 20 vuodessa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2016/ksyyt_2016_2017-12-29_kat_007_fi.html