Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

9. Koronavirustauti aiheutti joka sadannen kuoleman

Suomessa joka sadas kuolema oli vuonna 2020 covid-19-virusinfektion eli koronavirustaudin aiheuttama. Koronavirustautiin kuoli 558 henkilöä, joista 282 oli miehiä ja 276 naisia. Lisäksi covid-19 oli mukana vaikuttamassa 72 henkilön kuolemaan muuna kuin tilaston peruskuolemansyynä.

Suurin osa koronavirustautiin kuolleista oli ikääntyneitä. Lähes 90 prosenttia oli täyttänyt 70 vuotta ja 25 prosenttia oli täyttänyt 90 vuotta. Eniten kuolemia oli 85–89-vuotiaiden ikäryhmässä. Covid-19-virusinfektioon kuolleista oli alle 65-vuotiaita 42 henkilöä. Koronavirustautiin kuolleissa ei ollut alle 20-vuotiaita, nuorin menehtynyt henkilö kuului 20–24-vuotiaiden ikäryhmään ja vanhin oli yli 100-vuotias (kuvio 16).

Covid-19-virusinfektioon kuolleet miehet olivat naisia nuorempa. Koronavirustautiin alle 65-vuotiaana kuolleista lähes yhdeksän kymmenestä oli mies. Sen sijaan kaksi kolmesta yli 85-vuotiaana koronavirustautiin kuolleesta oli nainen. Covid-19:ään kuolleiden mediaani-ikä oli 84 vuotta, miehillä 80 ja naisilla 87.

Kuvio 16. Koronavirustautiin kuolleet iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2020

Kuvio 16. Koronavirustautiin kuolleet iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2020

Suomessa ensimmäiset covid-19-virusinfektion aiheuttamat kuolemat tapahtuivat maaliskuussa 2020. Yli kolmasosa vuoden 2020 koronavirustautikuolemista osui huhtikuulle, jolloin tautiin kuoli 200 henkilöä. Toukokuussa kuolemia oli 86, mutta kesäkuukausina koronavirustautiin kuoli vain muutamia henkilöitä. Loppuvuodesta kuolleiden määrä kääntyi taas kasvuun. Joulukuu oli vuoden toiseksi synkin kuukausi, jolloin covid19-virusinfektioon kuoli 158 henkilöä (kuvio 17).

Kuvio 17. Koronavirustautiin kuolleet kuukausittain vuonna 2020

Kuvio 17. Koronavirustautiin kuolleet kuukausittain vuonna 2020

Lukumääräisesti eniten covid19-virusinfektion aiheuttamia kuolemia oli vuonna 2020 Uudellamaalla (372 kuolemaa), Varsinais-Suomessa (27), Pirkanmaalla (22) ja Keski-Suomessa (22). Myös 100 000 asukasta kohden suhteutettuna koronavirustautikuolleisuus oli suurinta Uudellamaalla (21,9). Toiseksi suurina koronaviruksen aiheuttama tautikuolleisuus oli Etelä-Savossa (14,2) ja kolmanneksi Lapissa (10,7). Koko maan koronavirustautikuolleisuus vuonna 2020 oli 10,1. Keski-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla ei ollut yhtään koronavirustautikuolemaa.

Tilastokeskuksen kuolemansyytilasto perustuu lääkärien kirjoittamiin kuolintodistuksiin. Maailman terveysjärjestö (WHO) ohjeistaa lääkäriä kirjoittamaan covid-19:n kuolintodistukselle peruskuolemansyyksi, kun kuolema on suoraan aiheutunut covid-19-tautia aiheuttavasta koronaviruksesta. Covid-19 tulee tilaston peruskuolemansyyksi, jos se on merkitty kuolintodistukselle kuolemaan johtaneeksi taudiksi.

Jos covid-19-virusinfektiota sairastanut henkilö on kuollut muuhun tautiin tai vammaan, covid-19 voi olla kuolintodistuksella myös myötävaikuttavana kuolemansyynä. Kuolintodistuksille myötävaikuttaviksi kuolemansyiksi merkittyjä covid-19-virusinfektioita ei lasketa kuolemansyytilastossa koronavirustaudin aiheuttamiin kuolemiin.

Vuonna 2020 covid-19-virusinfektio oli mainittu myötävaikuttavana kuolemansyynä 72 kuolintodistuksella. Näistä 72 henkilöstä useimmat olivat monisairaita. Heistä noin 40 prosentin peruskuolemansyynä oli muistisairaus. Joka neljännellä peruskuolemansyynä oli jokin sydän- tai verisuonisairaus ja joka viidennellä syöpä.

Covid-19-virusinfektion aiheuttamien kuolemien merkitsemiseen on käytössä oma koodinsa laboratoriovarmennetuille (ICD10:n koodi U07.1) ja laboratoriovarmentamattomille tapauksille (ICD10:n koodi U07.2). WHO:n ohjeiden mukaan tilastossa covid-19-kuolemiin lasketaan mukaan niin laboratoriovarmennetut kuin varmentamattomatkin kuolemat.

Suurin osa kuolintodistuksille merkityistä covid-19-virusinfektion aiheuttamista kuolemista on laboratoriovarmennettuja. Vuonna 2020 laboratoriovarmentamattomia covid-19-virusinfektion aiheuttamia kuolemia oli 32. Näistä kuolintodistuksista lähes kaikki on kirjoitettu epidemian alkuvaiheessa, jolloin testaus oli vasta käynnistymässä. Joissain tapauksissa koodia U07.2 on käytetty silloin, kun Suomessa vakinaisesti asunut henkilö on kuollut ulkomailla ja suomalainen kuolintodistus on kirjoitettu ulkolaisten asiakirjojen perusteella.


Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 029 551 3605, Kati Taskinen 029 551 3648, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 10.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2020, 9. Koronavirustauti aiheutti joka sadannen kuoleman . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2020/ksyyt_2020_2021-12-10_kat_009_fi.html