Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.6.2016

Bolagiseringen av verksamheter försvagade kommunernas årsbidrag år 2015

Kommunernas sammanräknade årsbidrag försvagades med 310 miljoner euro, dvs. med 14 procent, jämfört med året innan. Till detta bidrog särskilt minskningen av försäljningsintäkter med 1,1 miljarder euro. Förändringarna förklaras bl.a. av bolagiseringen av kommunernas affärsverksamheter under år 2014. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin för vilken bokslutsuppgifter samlades in från alla 317 kommuner och alla 146 samkommuner.

Kommunernas och kommunkoncernernas ekonomi 2015, miljoner euro 1)

  Kommuner Kommunkoncerner
Totalt Förändring, % Totalt Förändring, %
Verksamhetsintäkter totalt 7 553 -12,7 23 535 -
Verksamhetskostnader totalt 36 493 -0,3 49 910 -
Årsbidrag 1 912 -14,0 4 520 -
Nettoinvesteringar 2) 2 502 60,1 5 379 -
Lånestock 31.12 15 558 5,6 32 786 3,9
1) Förhandsuppgifter
2) Nettoinvesteringar = investeringsutgifter - finansieringsandelar för investeringsutgifter - försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

Kommunernas sammanräknade verksamhetsbidrag var -28,4 miljarder euro, vilket var en minskning från året innan med 1,0 miljarder euro, dvs. med 3,6 procent. Till detta bidrog särskilt minskningen av försäljningsintäkter med 1,1 miljarder euro, dvs. med 25,1 procent. Verksamhetskostnaderna sjönk med 96 miljoner euro, dvs. med 0,3 procent. Den största minskningen av verksamhetskostnaderna visade material, förnödenheter och varor, vars kostnader sjönk med 552 miljoner euro, dvs. med 23 procent, jämfört med året innan. Förändringarna förklaras av bolagiseringen av kommunernas affärsverksamheter under år 2014. Kommunernas bolagiserade verksamhet ingår inte i kommunernas bokslutsuppgifter, men däremot i kommunkoncernernas bokslutsuppgifter. 

Kommunernas skattefinansiering, som består av skatteinkomster och statsandelar, ökade med 627 miljoner euro, vilket var en ökning med 2,1 procent. Av dessa ökade statsandelarna med 37 miljoner euro och skatteintäkterna med 590 miljoner euro. Den största andelen av ökningen av skatteinkomsterna utgjordes av inkomstskatterna som ökade med 341 miljoner euro. Kommunernas andel av samfundsskattens avkastning ökade med 177 miljoner euro. Den ökade skattefinansieringen täckte dock inte nedgången i verksamhetsintäkter och årsbidraget försämrades med 14 procent.

År 2015 var årsbidraget negativt i 16 kommuner och 8 samkommuner, året innan var det negativt i 11 kommuner och 7 samkommuner. Enligt sammanräknade bokslutsuppgifter täckte årsbidraget 91 procent av kommunernas avskrivningar. Nyckeltalet i fråga försvagades från året innan, då årsbidraget täckte 107 procent av avskrivningarna. Samkommunernas årsbidrag täckte 137 procent av avskrivningarna, en förbättring från året innan, då motsvarande siffra var 116 procent.

Kommunernas sammanräknade lånestock ökade med 818 miljoner euro, dvs. med 5,6 procent, jämfört med året innan. Kommunernas lånestock per invånare var 2 835 euro, medan det året innan var 2 694 euro. Kommunernas soliditet, dvs. det egna kapitalet i förhållande till hela kapitalet, var 60,2 procent. Relationstalet sjönk något från året innan, då det var 61,1 procent. Samkommunernas lånestock ökade för sin del med 48 miljoner euro, dvs. med 1,6 procent. Samkommunernas lånestock var 3,0 miljarder euro i slutet av år 2015.

År 2015 uppgick kommunernas nettoinvesteringar till 2,5 miljarder euro. Ökningen från året innan var 60,1 procent, men summan är fortfarande mindre än motsvarande siffra för år 2013. Samkommunernas nettoinvesteringar minskade med 4,2 procent från året innan och var totalt 732 miljoner euro.

Kommunkoncernernas ekonomi

År 2015 var kommunkoncernernas sammanräknade verksamhetsbidrag -26,3 miljarder euro, dvs. 2,1 miljarder euro högre än kommunernas sammanräknade verksamhetsbidrag. Koncernernas årsbidrag var 4,5 miljarder euro, dvs. 2,6 miljarder euro högre än kommunernas sammanräknade årsbidrag. Årsbidraget var inte negativt i en enda kommunkoncern.

Kommunkoncernernas sammanräknade lånestock ökade med 1,2 miljarder euro, dvs. med 3,9 procent. Koncernernas lånestock per invånare var 5 987 euro, medan den året innan var 5 775 euro. Kommunkoncernernas nettoinvesteringar uppgick till 5,4 miljarder euro.

Statistiken omfattar uppgifter om 303 kommunkoncerner.  1)


1) Av kommunerna i Fasta Finland saknas koncernbokslutsuppgifterna ifråga om Luhanka. Återstående uppgifter som saknas gäller kommunerna på Åland.

Källa: Preliminära uppgifter i statistiken över kommunekonomi 2015. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Atte Virtanen 029 551 3685, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (235,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 3.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/2015/kta_2015_2016-06-03_tie_001_sv.html