Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2022, tammikuu

Julkaistu: 14.8.2008

Kansantalouden tuotanto väheni kesäkuussa edelliskuukaudesta

Kausitasoitettu tuotanto väheni kesäkuussa 1,5 prosenttia edelliskuukaudesta. Alkuperäisten sarjojen mukaan tuotanto pysyi edellisvuoden tasollaan. Työpäiväkorjattuna tuotanto oli vajaan prosentin suurempi kuin vuoden 2007 kesäkuussa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuotannon suhdannekuvaajasta.

Tuotannon volyymi 2003- 2008, trendi ja kausitasoitettu sarja

Tuotannon suhdannekuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Tuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Jalostuksen ennakoidaan olleen alkuperäisten sarjojen mukaan tarkasteltuna reilut kolme prosenttia suurempi kuin edellisvuoden kesäkuussa. Palveluiden ennakoidaan olleen vajaat kaksi prosenttia ja alkutuotannon yhdeksän prosenttia pienempi kuin vuoden 2007 kesäkuussa. Jalostus sisältää teollisuuden ja rakentamisen. Palvelut sisältää kaupan, majoitus- ja ravitsemustoiminnan, liikenteen, liike-elämän palvelut sekä kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan ja julkiset palvelut. Alkutuotannolla tarkoitetaan maa-, riista-, metsä- ja kalataloutta.

Entinen kokonaistuotannon kuukausikuvaaja uudistetaan

Helmikuun 2008 julkaisusta lähtien tilasto on julkaistu nimellä tuotannon suhdannekuvaaja. Sen laskentaa on yhdenmukaistettu neljännesvuositilinpidon tuotoksen laskentamenetelmiä vastaavaksi ja kehitystyötä jatketaan vuoden 2008 aikana. Toimialatietojen laskennassa on siirrytty käyttämään ensisijaisesti arvotietoja, jotka deflatoidaan edellisvuoden keskihintoja vertailukohtana käyttäen. Näin saadaan edellisvuoden hintaiset volyymiluvut, joissa edeltävä vuosi on aina perusvuosi. Edellisvuoden hintaisten volyymimuutosten avulla ketjutetaan ns. annual overlap -menettelyä käyttäen jatkuva viitevuoden 2000-hintainen volyymisarja, joka julkaistaan tuotannon suhdannekuvaajana. Tämä menetelmä vastaa neljännesvuositilinpidon tuotoksen deflatointi- ja ketjutusmenettelyä. Arvotietojen laskennassa on tässä julkaisussa käytetty 58 lähdettä ja hintakehityksen kuvaamisessa 59 lähdettä. Aikasarjat on uudistettu kokonaan uusien lähteiden ja menetelmien mukaisiksi vuodesta 1996 lähtien.

Tuotannon suhdannekuvaajan laskennassa käytettävien lähdeaineistojen määrää on lisätty huomattavasti ja laskenta toteutetaan aiempaa yksityiskohtaisemmalla tasolla (toimialaluokituksen 2-numerotaso). Julkaisutaso on alkutuotanto, jalostus ja palvelut. Julkaistussa kuvaajassa jo huomattava osa laskennan lähdetiedoissa on vaihdettu uudistetun neljännesvuositilinpidon mukaisiksi. Teollisuuden ja yksityisten palvelujen osalta lähdetietoina käytetään pääsääntöisesti liikevaihtokuvaajien ennakkotietoja. Muiden toimialojen osalta kehittämistä jatketaan.

Lähde: Tuotannon suhdannekuvaaja 2008, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 14.8.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. kesäkuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2008/06/ktkk_2008_06_2008-08-14_tie_001.html