Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.5.2010

Varutransporter med lastbil minskade under år 2009

År 2009 uppgick varutransporterna med lastbil inom inrikestrafiken till totalt 344 miljoner ton, vilket var en minskning med 18 procent jämfört med år 2008. Lastbilstrafikens transportarbete uppgick till totalt 24 262 miljoner tonkilometer, vilket är 12 procent mindre än år 2008. Den yrkesmässiga, dvs. tillståndspliktiga trafiken stod för 82 procent av totalvolymen och 91 procent av transportarbetet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal

Mätt i ton transporterades jordmaterial mest av varuslagen. Transporter av jordmaterial uppgick till totalt 137 miljoner ton, dvs. 40 procent av totalvolymen. Trots det stora antalet ton stod transporterna av jordmaterial endast för 11 procent av tonkilometrarna, eftersom den genomsnittliga transportsträckan för jordmaterial är kort. Näst mest transporterades stock- och fiberträ, omkring 7 procent av totalvolymen och 8 procent av tonkilometrarna. Den genomsnittliga transportsträckan för alla varuslag var 48 kilometer år 2009. Den genomsnittliga sträckan för tomma körningar var 30 kilometer och för lastade 62 kilometer. Av de lastade körningarna var den genomsnittliga sträckan för transport av jordmaterial 14 kilometer och för transport av stock- och fiberträ 88 kilometer i genomsnitt.

År 2009 uppgick varutransporterna med finska lastbilar inom den internationella trafiken till totalt 5,1 miljoner ton, dvs. 12 procent mindre än år 2008. Transportarbetet uppgick till 3 411 miljoner tonkilometer.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Kanninen (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2009/kttav_2009_2010-05-28_tie_001_sv.html