Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.5.2010

Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät vuonna 2009

Vuonna 2009 kuorma-autoilla kuljetettiin kotimaan liikenteessä tavaroita yhteensä 344 miljoonaa tonnia. Kuljetettu tavaramäärä väheni 18 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite oli yhteensä 24 262 miljoonaa tonnikilometriä, joka on 12 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus kokonaistavaramäärästä oli 82 prosenttia ja kuljetussuoritteesta 91 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain

Tavaralajeista kuljetettiin tonneilla mitattuna eniten maa-aineksia, joita ajettiin yhteensä 137 miljoonaa tonnia eli 40 prosenttia kokonaistavaramäärästä. Suuresta tonnimäärästä huolimatta maa-aineskuljetusten osuus tonnikilometreistä on ainoastaan 11 prosenttia, koska maa-aineksien keskimääräinen kuljetusmatka on lyhyt. Toiseksi eniten kuljetettiin tukki- ja kuitupuita, noin 7 prosenttia tonneista ja 8 prosenttia tonnikilometreistä. Kaikkien tavaralajien osalta keskimääräinen kuljetusmatka vuonna 2009 oli 48 kilometriä. Tyhjien matkojen pituus oli keskimäärin 30 kilometriä ja kuormattujen matkojen 62 kilometriä. Kuormatuista matkoista maa-aineskuljetusten keskimääräinen pituus oli 14 kilometriä ja tukki- ja kuitupuukuljetusten keskimäärin 88 kilometriä.

Vuonna 2009 suomalaisilla kuorma-autoilla kuljetettiin kansainvälisessä liikenteessä tavaroita yhteensä 5,1 miljoonaa tonnia eli 12 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Kuljetussuorite oli 3 411 miljoonaa tonnikilometriä.


Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Kanninen (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (283,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.5.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kttav/2009/kttav_2009_2010-05-28_tie_001_fi.html