Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.5.2013

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2012 vähemmän kuin edeltävänä vuonna

Vuonna 2012 kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita koti- ja ulkomaan liikenteessä yhteensä 6 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna tonneilla mitattuna. Tonnikilometrejä kertyi 5 prosenttia vähemmän. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Kotimaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2012 kotimaan liikenteessä yhteensä 294 miljoonaa tonnia, mikä oli 6 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetusmatkoja ajettiin yhteensä 1,9 miljardia kilometriä, mikä oli 16 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometrejä kertyi yhteensä 22 miljardia, mikä oli 8 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan matkoittain tonneina ilmoitetun tavaran painon ja kilometreinä ilmoitetun kuljetusmatkan tulona.

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä vuosittain

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä vuosittain

Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus kaikista kuljetettujen tavaroiden tonneista oli 84 prosenttia, mikä oli 2 prosenttiyksikköä enemmän kuin edeltävänä vuonna. Luvanvaraisen liikenteen osuus kaikista tonnikilometreistä oli 93 prosenttia, mikä oli yhden prosenttiyksikön enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Keskimääräinen kuljetusmatka vuonna 2012 oli 57 kilometriä, mikä oli 2 kilometriä vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Maa-aineskuljetusten keskimääräinen kuljetusmatka oli 18 kilometriä ja tukki- ja kuitupuukuljetusten 102 kilometriä. Tyhjien matkojen keskimääräinen kuljetusmatka oli 40 kilometriä, mikä oli 2 kilometriä enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Tavaralajeista kuljetettiin tonneilla mitattuna eniten maa-aineksia, joita ajettiin yhteensä 112 miljoonaa tonnia, mikä oli 38 prosenttia kaikista tonneista. Suuresta tonnimäärästä huolimatta maa-aineskuljetusten osuus tonnikilometreistä oli ainoastaan 11 prosenttia, koska maa-aineksien keskimääräinen kuljetusmatka on lyhyt. Toiseksi eniten kuljetettiin tukki- ja kuitupuita, 10 prosenttia tonneista ja 14 prosenttia tonnikilometreistä.

Ulkomaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2012 kansainvälisessä liikenteessä yhteensä 5,8 miljoonaa tonnia, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite oli yhteensä 3,5 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 12 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna.

On huomattava, että tieliikenteen tavarankuljetukset tilastossa seurataan aina tutkimukseen valitun vetoauton suorittamia kuljetuksia tutkimusjaksolla. Otokseen valitulla vetoautolla voi olla tutkimusjakson aikana useampia eri perävaunuja. Jos perävaunuja vedetään esimerkiksi satamaan, mistä ne jatkavat merikuljetuksena ilman vetoautoa, päättyy kuljetuksen seuranta tilastossa tähän.


Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Simonaho 09 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (324,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kttav/2012/kttav_2012_2013-05-08_tie_001_fi.html