Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.5.2014

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2013 vähemmän kuin edeltävänä vuonna

Vuonna 2013 kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita koti- ja ulkomaan liikenteessä yhteensä 8 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna tonneilla mitattuna. Tonnikilometrit vähentyivät 4 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Kotimaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2013 kotimaan liikenteessä yhteensä 269 miljoonaa tonnia, mikä oli 8 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetusmatkoja ajettiin yhteensä 1,9 miljardia kilometriä, mikä oli prosentin enemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometrejä kertyi yhteensä 21 miljardia, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan matkoittain tonneina ilmoitetun tavaran painon ja kilometreinä ilmoitetun kuljetusmatkan tulona.

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä vuosittain

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä vuosittain

Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus kaikista kuljetettujen tavaroiden tonneista oli 84 prosenttia, mikä oli saman verran kuin edeltävänä vuonna. Luvanvaraisen liikenteen osuus kaikista tonnikilometreistä oli 94 prosenttia, mikä oli yhden prosenttiyksikön enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Kokonaispainoltaan yli 60 tonnia painavilla kuorma-autoilla kuljetettujen tavaroiden tonneilla mitatun määrän osuus kaikista kuljetetuista tavaroista kasvoi edeltävän vuoden 0 prosentista 4 prosenttiin vuodelle 2013. Syynä tähän lienee se, että aikaisemmin suurin sallittu kokonaispaino oli 60 tonnia, jonka sai ylittää vain poikkeusluvalla, joten yli 60 tonnia painavien kuorma-autojen luokkaan kuuluivat vain poikkeusluvan saaneet kuorma-autot. Tilanne muuttui vuoden 2013 lokakuun alusta, jolloin voimaan tullut uusi asetus nosti raskaiden yhdistelmäajoneuvojen suurimpia sallittuja kokonaispainoja ja tämän seurauksena yli 60 tonnia painavien kuorma-autojen luokkaan rekisteröitiin uusia kuorma-autoja. On huomattava, että uusi asetus nosti kuorma-autojen määrää yli 60 tonnia painavien luokkaan vain viimeisen vuosineljänneksen osalta vuoden 2013 tilastoon, joten voidaan olettaa, että yli 60 tonnia painavien kuorma-autojen osuus kuljetuksista nousee entisestään seuraavalle vuodelle 2014.

Tavaralajeista soraa ja muita maa-aineksia (liitetaulukon 9 luokka 23) kuljetettiin 86 miljoonaa kilometriä, mikä oli 4 prosenttia kaikista kilometreistä. Maa-ainesten painavuudesta johtuen tätä tavaralajia kuljetettiin kuitenkin painolla mitaten eniten, 40 prosenttia kaikista kuljetetuista tonneista. Suuresta tonnimäärästä huolimatta maa-aineskuljetusten osuus tonnikilometreistä oli ainoastaan 10 prosenttia, koska maa-aineksien keskimääräinen kuljetusmatka on lyhyt. Tukki- ja kuitupuita (luokka 6) kuljetettiin eniten tonnikilometreillä mitattuna, 11 prosenttia kaikista tonnikilometreistä. Kilometreinä mitattuna eniten ajettiin tyhjänä (luokka 44), 26 prosenttia kaikista kilometreistä.

Keskimääräinen kuljetusmatka vuonna 2013 oli 58 kilometriä, mikä oli kilometrin enemmän kuin edeltävänä vuonna. Maa-aineskuljetusten keskimääräinen kuljetusmatka oli 16 kilometriä ja tukki- ja kuitupuukuljetusten 100 kilometriä. Tyhjien matkojen keskimääräinen kuljetusmatka oli 39 kilometriä, mikä oli kilometrin vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

Ulkomaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2013 ulkomaan liikenteessä yhteensä 5,2 miljoonaa tonnia, mikä oli 10 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite oli yhteensä 3,5 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

On huomattava, että tieliikenteen tavarankuljetukset tilastossa seurataan aina tutkimukseen valitun vetoauton suorittamia kuljetuksia tutkimusjaksolla. Otokseen valitulla vetoautolla voi olla tutkimusjakson aikana useampia eri perävaunuja. Jos perävaunuja vedetään esimerkiksi satamaan, mistä ne jatkavat merikuljetuksena ilman vetoautoa, päättyy kuljetuksen seuranta tilastossa tähän.


Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Simonaho 09 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (330,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kttav/2013/kttav_2013_2014-05-08_tie_001_fi.html