Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.11.2006

Palveluiden hinnat Suomessa 30 prosenttia kalliimpia kuin EU:ssa keskimäärin

Kotitalouksien ostamien palveluiden hinnat ovat Suomessa keskimäärin kalliita verrattuna Euroopan maiden keskitasoon. EU:ssa hintataso vaihtelee huomattavasti eri jäsenvaltioiden välillä. Eritoten sekä EU:n uudet jäsenmaat että hakijamaat alentavat keskiarvoa. Tarkasteluperspektiivi vaikuttaa siten suuresti Suomen kalleudesta puhuttaessa. Tämä tutkimus kattoi energian, liikennepalvelut, viestintäpalvelut, ravintolat ja hotellit sekä virkistyksen ja kulttuurin. Näiden keskimääräinen osuus kotitalouksien kulutusmenoista koko Euroopan tasolla on 23%.

Kotitalouksien ostamien palveluiden hintataso Euroopan maissa vuonna 2005, EU25=100 ml. energia, liikennepalvelut, viestintäpalvelut, ravintolat ja hotellit sekä virkistys ja kulttuuri

EFTA-maat kalleimpia, uudet EU-maat halvimpia

Kolmen tutkimuksessa mukana olevan EFTA-maan eli Islannin, Sveitsin ja Norjan hinnat ovat Euroopan korkeimmat. Tutkimuksessa mukana olleista palveluista liikennepalvelut ovat Suomessa kalliita ja viestintäpalvelut puolestaan melko edullisia. Liikennepalveluihin kuuluvat sekä maantie-, ilma- että vesiliikenne. Viestintäpalvelut sisältävät puhelut, internet- ja postipalvelut.

Palvelut voidaan jakaa karkeasti ottaen kahteen ryhmään: työvoimavaltaisiin ja pääomavaltaisiin. Työvoimavaltaisilla palvelualoilla maiden väliset hintaerot ovat tyypillisesti suuret. Hintaerot johtuvat pääosin työvoimakustannuksista, joissa Euroopan maiden väliset erot ovat suuret. Pääomavaltaisilla toimialoilla hintaerot ovat huomattavasti pienemmät.

Palvelut ovat keskenään hyvin erilaisia ja tämän vuoksi maiden väliset hintaerot eivät suinkaan ole samanlaiset kaikilla palvelumarkkinoilla. Viestintäpalveluissa erot ovat pienempiä kuin esim. energian kohdalla. Yllättävää on se, että viestintäpalveluissa kalleimpien maiden joukossa on uusia EU:n jäsenmaita kuten Latvia.

Hintatasoindeksit hyödykeryhmittäin, EU25=100

  Suomi Ruotsi Tanska Norja Islanti Britannia Saksa Ranska Espanja Italia Viro Latvia Liettua
Energia 91 124 155 119 108 76 127 98 92 103 56 49 58
Liikennepalvelut 135 138 144 169 176 127 106 100 86 87 54 43 44
Viestintäpalvelut 78 75 82 109 115 91 107 111 101 103 83 102 59
Virkistys ja kulttuuri 111 117 130 150 147 112 105 114 97 92 60 47 41
Ravintolat ja hotellit 123 120 149 148 191 117 93 109 92 103 65 61 60

Tiedot perustuvat Eurostatin ECP (European Comparison Programme) -hintavertailuohjelmaan, jossa ovat mukana EU:n 25 jäsenvaltiota, kolme ehdokasmaata sekä EFTA-maista Islanti, Norja ja Sveitsi. Laajemmin tuloksia esitellään Eurostatin julkaisemassa Statistics in Focus (SIF) Economy and finance -sarjan julkaisussa numero 12/2006. Julkaisu on Internetissä pdf-tiedostona osoitteessa:
Eurostatin julkaisu

Lähde: Eurostat; Kansainvälinen hintavertailu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Kananoja (09) 1734 3567, Tomi Liimatainen (09) 1734 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 8.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansainvälinen hintavertailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8379. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvhv/2005/kvhv_2005_2006-11-08_tie_001.html