Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.6.2007

Lääkkeiden hinnat Suomessa 11% Euroopan keskitasoa korkeammat

Vuoden 2005 syksyllä tehdyn lääkkeiden hintavertailun mukaan kuluttajahinnat ovat Suomessa EU:n keskiarvon yläpuolella. Pohjoismaat erottuvat joukosta Ruotsia lukuun ottamatta kalliina maina Islannin ollessa koko Euroopan toiseksi kallein. Islannin hintataso on peräti 60 prosenttia EU-keskiarvoa korkeampi. Suomessa lääkkeiden hintataso on 11 prosenttia korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin. Hintataso vaihtelee Euroopassa huomattavasti eri maiden välillä. Kaikkien lääkkeiden keskimääräinen osuus kotitalouksien kulutusmenoista koko Euroopan tasolla on 1,3%.

Tutkimukseen kerätyt hinnat edustavat lääkkeiden todellisia hintoja. Usein osa lääkekustannuksista katetaan kansallisen sosiaaliturvajärjestelmän kautta, jolloin vain osa lääkkeen hinnasta jää kotitalouksien maksettavaksi. Tutkimustulokset kertovat siis lääkkeiden kokonaishintatason eri maissa, eikä tuloksia täten voida käyttää kuvaamaan yksittäisten kuluttajien maksamia hintoja. Tutkimus sisälsi sekä alkuperäis- että geneerisiä (kopio) lääkkeitä. Tutkimuksessa olleista 181 lääkkeestä 75% oli alkuperäislääkkeitä kun taas 25% lääkkeistä edusti geneerisiä tuotteita.

Lääkkeiden hintataso Euroopan maissa vuonna 2005, EU25=100

EFTA-maat kalleimpia, uudet EU:n jäsenvaltiot ja ehdokasmaat halvimpia

Tutkimuksen mukaan EFTA-maissa Sveitsissä ja Islannissa lääkkeet ovat selkeästi Euroopan keskihintatasoa kalliimpia. Sveitsissä lääkkeiden hintataso on lähes kaksinkertainen verrattuna EU25-maiden keskiarvoon. Vanhat EU15-maat, mukaan lukien Suomi, sijoittuvat tasaisesti EU:n keskiarvon ympärille. Suomen hintataso oli 11% keskiarvon yläpuolella, kun taas esimerkiksi Ruotsi jäi 5 % keskiarvon alapuolelle. EU:n uudet jäsenmaat sekä hakijamaat alentavat keskiarvoa.

Tiedot perustuvat Eurostatin ECP (European Comparison Programme) -hintavertailuohjelmaan, jossa ovat mukana EU:n 27 jäsenvaltiota, kolme ehdokasmaata (Kroatia, Makedonia (EJTM) ja Turkki) ja 3 EFTA-maata (Islanti, Norja ja Sveitsi). Laajemmin tuloksia esitellään Eurostatin julkaisemassa Statistics in Focus (SIF) Economy and finance -sarjan julkaisussa numero 45/2007. Julkaisu löytyy Internetistä pdf-tiedostona osoitteesta:
Eurostatin julkaisu

Lähde: Eurostat; Kansainvälinen hintavertailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Kananoja (09) 1734 3567, Arja Seittenranta (09) 1734 3518, kvhintavertailu.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkistukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 8.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansainvälinen hintavertailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8379. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvhv/2005/kvhv_2005_2007-06-08_tie_003.html