Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.7.2008

Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hinnat Suomessa pohjoismaista tasoa

Vuoden 2007 keväällä tehdyn kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan eurooppalaisen hintavertailun mukaan Pohjoismaiden hintataso oli näissä tuoteryhmissä varsin yhtenäinen, lukuun ottamatta Islantia, joka erottui Euroopan kalleimpana maana.

Viihde-elektroniikan osalta hintatasojen vaihteluväli oli koko Euroopassa varsin pieni. Valtaosa (27) mukana olleista 37 maasta sijoittui hintatasoltaan välille 90 - 110 % EU-keskiarvosta. Selkeän poikkeuksen teki Islanti, jonka hintataso ylitti EU-keskiarvon noin 40 prosentilla.

Viihde-elektroniikan hintataso Euroopan maissa vuonna 2007, EU27=100

Kodinkoneiden hinnoissa vaihtelua oli hieman enemmän. Vaihteluvälille 90-110 % sijoittui tässä tuoteryhmässä 25 mukana olleista 37 maasta. Joukon ulkopuolelle jäi tässäkin Islanti, jossa hintataso oli yli 50 % EU-keskiarvoa korkeampi, ollen samalla noin kaksinkertainen verrattuna edullisimpaan maahan Makedoniaan (Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia). Molemmissa tuoteryhmissä alhaisimmat hintatasot löytyivät tyypillisesti Euroopan unionin hakijamaista ja uusista jäsenmaista.

Kodinkoneiden hintataso Euroopan maissa vuonna 2007, EU27=100

Tiedot perustuvat Eurostatin ECP (European Comparison Programme) -hintavertailuohjelmaan, jossa ovat mukana EU:n 27 jäsenvaltiota, kolme ehdokasmaata (Kroatia, Makedonia (EJTM) ja Turkki), Länsi-Balkanin maat (Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro ja Serbia) ja 3 EFTA-maata (Islanti, Norja ja Sveitsi). Vertailussa oli mukana noin 230 tuotetta. Laajemmin tuloksia esitellään Eurostatin julkaisemassa Statistics in Focus (SIF) Economy and Finance -sarjan julkaisussa numero 63 /2008. Julkaisu löytyy Internetistä pdf-tiedostona osoitteesta:

Lähde: Eurostat; Kansainvälinen hintavertailu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Kananoja (09) 1734 3567, Marko Rissanen (09) 1734 2944
kvhintavertailu.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 8.7.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansainvälinen hintavertailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8379. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvhv/2007/kvhv_2007_2008-07-08_tie_001.html