Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.6.2011

Euroopan kuluttajahinnoissa suuria eroja vuonna 2010

Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso vaihteli suuresti Euroopan maiden välillä vuonna 2010. Sveitsin hintataso oli 48 prosenttia yli EU-keskiarvon, kun Makedonian hintataso oli samaan aikaan alle puolet EU-keskiarvosta. EU-jäsenmaista kallein oli Tanska ja edullisin Bulgaria. Euromaista puolestaan kallein oli Suomi, Slovakian ollessa edullisin.

Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso 2010, EU27 = 100

Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso 2010, EU27 = 100

Pohjoismaiden kokonaishintatasoa verrattaessa Tanska ja Norja muodostavat oman ryhmänsä, jonka hintataso ylittää EU-keskiarvon yli 40 prosenttia. Suomi ja Ruotsi seuraavat perässä kokonaishintatason ollessa noin 20 prosenttia yli EU-keskiarvon. Pohjoismaista edullisin on Islanti, noin 10 prosenttia EU-keskiarvon yläpuolella.

Alkoholijuomien ja tupakan hintatasoissa erot olivat suuria johtuen erilaisista verotuskäytännöistä. Norjan hintataso oli lähes kuusinkertainen Euroopan halvimpaan maahan, Makedoniaan verrattuna. Hintatasoerot olivat suuria myös palveluja koskevissa tuoteryhmissä niihin sisältyvien työvoimakustannusten vuoksi. Erityisen yhtenäinen hintataso oli mm. vaatetuksen, viihde-elektroniikan ja kodinkoneiden tuoteryhmissä. Lisätietoja tuoteryhmäkohtaisista hintatasoista Liitetaulukosta 1.

Suomi kuuluu muiden Pohjoismaiden tavoin Euroopan maista kalleimpiin. Alle EU-keskihintatason Suomessa jäivät vuonna 2010 tietoliikennepalveluiden hinnat. Vertailun hinnat on kerätty vuosina 2008–2010 ja Eurostat on päivittänyt ne valuuttakurssien muutoksilla ja inflaatiolla vastaamaan vuoden 2010 keskihintoja. Vuoden 2011 alusta voimaan tulleet verojen ja hintojen korotukset eivät vielä sisälly tuloksiin. Samoin esimerkiksi Suomen arvonlisäveron muutokset heinäkuussa 2010 ovat mukana vain kuuden kuukauden painolla.

Tiedot perustuvat Eurostatin ECP (European Comparison Programme) -hintavertailuohjelmaan, jossa ovat mukana EU:n 27 jäsenvaltiota, neljä ehdokasmaata (Kroatia, Makedonia (EJTM), Montenegro ja Turkki), Länsi-Balkanin maat (Albania, Bosnia-Herzegovina ja Serbia) ja kolme EFTA-maata (Islanti, Norja ja Sveitsi). Vertailussa on mukana noin 2500 tuotetta. Suomea koskevan hinta-aineiston tutkimukseen on koonnut Tilastokeskus.

Laajemmin tuloksia esitellään Eurostatin julkaisemassa Statistics in Focus (SIF) Economy and Finance -sarjan julkaisussa numero 28/2011. Julkaisu löytyy Internetistä pdf-tiedostona osoitteesta:
Eurostatin julkaisu


Lähde: Eurostat; Kansainvälinen hintavertailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tomi Liimatainen (09) 1734 3490, Harri Kananoja (09) 1734 3567, kvhintavertailu.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (255,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansainvälinen hintavertailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8379. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvhv/2010/kvhv_2010_2011-06-28_tie_001_fi.html