Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.6.2012

Euroopan kuluttajahinnoissa suuria eroja vuonna 2011

Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso vaihteli suuresti Euroopan maiden välillä vuonna 2011. Sveitsin hintataso oli 62 prosenttia yli EU-keskiarvon, kun Makedonian hintataso oli samaan aikaan alle puolet EU-keskiarvosta. EU-jäsenmaista kallein oli Tanska ja edullisin Bulgaria. Euromaista puolestaan kallein oli Suomi, Slovakian ollessa edullisin.

Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso 2011, EU27=100

Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso 2011, EU27=100

Pohjoismaiden kokonaishintatasoa verrattaessa Norjan ja Tanskan hintataso ylittää EU-keskiarvon yli 40 prosenttia. Ruotsi ja Suomi seuraavat perässä kokonaishintatason ollessa yli 20 prosenttia yli EU-keskiarvon. Pohjoismaista edullisin on Islanti, 14 prosenttia EU-keskiarvon yläpuolella.

Alkoholijuomien ja tupakan hintatasoissa erot olivat suuria johtuen erilaisista verotuskäytännöistä. Norjan hintataso oli yli kuusinkertainen Euroopan halvimpaan maahan, Makedoniaan verrattuna. Hintatasoerot olivat suuria myös palveluja koskevissa tuoteryhmissä (liikenne-, hotelli- ja ravintolapalvelut) niihin sisältyvien työvoimakustannusten vuoksi. Erityisen yhtenäinen hintataso oli mm. vaatetuksen, viihde-elektroniikan ja kodinkoneiden tuoteryhmissä. Lisätietoja tuoteryhmäkohtaisista hintatasoista Liitetaulukosta 1.

Suomi kuuluu muiden Pohjoismaiden tavoin Euroopan maista kalleimpiin. Alle EU-keskihintatason Suomessa jäivät vuonna 2011 tietoliikennepalveluiden hinnat. Vertailun hinnat on kerätty vuosina 2009–2011 ja Eurostat on päivittänyt ne valuuttakurssien muutoksilla ja inflaatiolla vastaamaan vuoden 2011 keskihintoja. Vuoden 2012 alusta voimaan tulleet verojen ja hintojen korotukset eivät vielä sisälly tuloksiin.

Tiedot perustuvat Eurostatin ECP (European Comparison Programme) -hintavertailuohjelmaan, jossa ovat mukana EU:n 27 jäsenvaltiota, viisi ehdokasmaata (Kroatia, Makedonia (EJTM), Montenegro, Turkki ja Serbia), Länsi-Balkanin maat (Albania ja Bosnia-Herzegovina) ja kolme EFTA-maata (Islanti, Norja ja Sveitsi). Vertailussa on mukana noin 2400 tuotetta. Suomea koskevan hinta-aineiston tutkimukseen on koonnut Tilastokeskus.

Laajemmin tuloksia esitellään Eurostatin julkaisemassa Statistics in Focus (SIF) Economy and Finance -sarjan julkaisussa numero 26/2012. Julkaisu löytyy Internetistä pdf-tiedostona osoitteesta:
Eurostatin julkaisu


Lähde: Eurostat; Kansainvälinen hintavertailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Kananoja 09 1734 3567, Tomi Liimatainen 09 1734 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (256,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansainvälinen hintavertailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8379. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvhv/2011/kvhv_2011_2012-06-28_tie_001_fi.html