Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.6.2014

Eurooppalaisten kuluttajien maksamissa hinnoissa isot erot vuonna 2013

Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso vaihteli suuresti Euroopan maiden välillä vuonna 2013. Sveitsin ja Norjan hintataso ylitti EU–keskiarvon yli 50 prosentilla. Euroopan maista halvimmassa, Makedoniassa, hinnat olivat alle puolet EU-keskiarvosta. EU-jäsenmaista kalleinta oli Tanskassa ja edullisinta Bulgariassa. Euromaista kalleimmat olivat Luxemburg ja Suomi, Slovakia vastaavasti edullisin.

Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso 2013, EU28=100

Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso 2013, EU28=100

Erilaisten verotuskäytäntöjen vuoksi hintatasoerot olivat selkeimpiä alkoholijuomien ja tupakan tuoteryhmässä. Norjan hintataso oli lähes seitsenkertainen Euroopan halvimpaan maahan, Makedoniaan, verrattuna. Hintatasoerot olivat suuria myös palveluita koskevissa tuoteryhmissä (liikenne-, hotelli- ja ravintolapalvelut) niihin sisältyvien työvoimakustannusten vuoksi. Erityisen yhtenäinen hintataso oli mm. vaatetuksen, viihde-elektroniikan ja kodinkoneiden tuoteryhmissä, joissa kaikissa on suhteellisen paljon vahvoja kansainvälisiä tuotemerkkejä. Lisätietoja tuoteryhmäkohtaisista hintatasoista Liitetaulukosta 1.

Suomi kuuluu muiden Pohjoismaiden tavoin Euroopan maista kalleimpiin. Norjan kokonaishintataso ylittää EU-keskiarvon 55 prosentilla. Tanskan hintataso on 40 ja Ruotsin 30 prosenttia yli EU-keskiarvon. Suomessa hintataso kipuaa yli EU:n keskiarvon 23 ja Islannissa 12 prosenttia. Selkeästi alle EU-keskihintatason Suomessa jäivät vuonna 2013 tietoliikennepalveluiden hinnat.

Tiedot perustuvat Eurostatin ECP (European Comparison Programme) -hintavertailuohjelmaan, jossa ovat mukana EU:n 28 jäsenvaltiota, neljä ehdokasmaata (Makedonia (EJTM), Montenegro, Turkki ja Serbia), Länsi-Balkanin maat (Albania ja Bosnia-Herzegovina) ja kolme EFTA-maata (Islanti, Norja ja Sveitsi). Vertailussa on mukana noin 2400 tuotetta.

Vertailun hinnat on kerätty vuosina 2011–2013 ja Eurostat on päivittänyt ne valuuttakurssien muutoksilla ja inflaatiolla vastaamaan vuoden 2013 keskihintoja. Suomea koskevan hinta-aineiston tutkimukseen on koonnut Tilastokeskus.

Laajemmin tuloksia esitellään Eurostatin julkaisemassa Statistics Explained -sarjan julkaisussa. Julkaisu löytyy Internetistä pdf-tiedostona osoitteesta:
Eurostatin julkaisu


Lähde: Eurostat: Kansainvälinen hintavertailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Kananoja 029 551 3567, Tomi Liimatainen 029 551 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (259,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansainvälinen hintavertailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8379. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvhv/2013/kvhv_2013_2014-06-19_tie_001_fi.html