Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.6.2016

Ruoka ja alkoholittomat juomat Suomessa viidenneksen EU:n keskitasoa kalliimpia

Vuoden 2015 keväällä tehdyn hintavertailun mukaan ruuan ja alkoholittomien juomien kuluttajahinnat ovat Suomessa 19 prosenttia EU:n keskiarvon yläpuolella. EU:n sisällä kallein hintataso on Tanskassa, jossa ruokakori maksaa yli kaksinkertaisesti verrattuna halvimpaan EU-maahan Puolaan. Vertailussa käytetyt hinnat ovat vuoden 2015 keskihintoja. Tiedot perustuvat EU-tilastoviranomaisen, Eurostatin, koordinoimaan ECP (European Comparison Programme) -hintavertailuohjelmaan. Suomea koskevan hinta-aineiston tutkimukseen on koonnut Tilastokeskus.

Ruuan ja alkoholittomien juomien hintataso Euroopan maissa vuonna 2015, EU28=100

Ruuan ja alkoholittomien juomien hintataso Euroopan maissa vuonna 2015, EU28=100

Alkoholijuomissa Irlanti ja Suomi ovat EU:n kalleimmat maat, hintojen ollessa noin 70 prosenttia EU:n keskiarvoa korkeammat. EU:n halvin alkoholi löytyy Bulgariasta. Erilaisten verotuskäytäntöjen vuoksi erot eri maiden alkoholin hinnoissa ovat erittäin suuret.

Tupakkatuotteet ovat Suomessa keskihintaisia, lähellä EU-maiden keskiarvoa. EU:n kalleinta tupakkaa poltetaan Iso-Britanniassa ja Irlannissa, joissa hintataso on noin kaksinkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Halvimmissa EU-maissa Bulgariassa, Liettuassa, Kroatiassa ja Latviassa tupakan hinta on alle 60 prosenttia EU:n keskiarvosta. Myös tupakan verotus vaihtelee suuresti maittain.

Mikäli tarkastellaan ainoastaan euroa käyttäviä maita ruuan ja alkoholittomien juomien osalta, Suomen kanssa samaan noin 20 prosenttia EU-keskiarvon ylittävään ryhmään kuuluvat Itävalta, Irlanti ja Luxemburg. Vastaavasti Pohjoismaita verrattaessa Suomi ja Ruotsi ovat edullisimmat.

Kaikista Euroopan maista kalleimpia ruoka ja alkoholittomat juomat ovat Sveitsissä, noin 70 prosenttia yli EU-keskiarvon. Alkoholijuomat ja tupakka ovat kalleimpia Norjassa, molempien hintataso on yli kaksinkertainen verrattuna EU-keskiarvoon. Kaikissa edellä mainituissa tuoteryhmissä Makedonia on Euroopan edullisin maa.

Lisätietoja tuoteryhmäkohtaisista hintatasoista löytyy Liitetaulukosta 1.

Tiedot perustuvat Eurostatin ECP (European Comparison Programme) -hintavertailuohjelmaan, jossa ovat mukana EU:n 28 jäsenvaltiota, viisi ehdokasmaata (Makedonia (EJTM), Montenegro, Turkki, Serbia ja Albania), potentiaalinen ehdokasmaa Bosnia-Herzegovina ja kolme EFTA-maata (Islanti, Norja ja Sveitsi). Vertailussa oli mukana noin 500 tuotetta.

Laajemmin tuloksia esitellään Eurostatin Statistics Explained -palvelussa .


Lähde: Eurostat: Kansainvälinen hintavertailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Kananoja 029 551 3567, Tomi Liimatainen 029 551 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (234,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansainvälinen hintavertailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8379. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvhv/2015/kvhv_2015_2016-06-15_tie_001_fi.html