Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.6.2018

Eurooppalaisten kuluttajien maksamissa hinnoissa suuria eroja vuonna 2017

Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso vaihteli suuresti Euroopan maiden välillä vuonna 2017. Islannin hintataso ylitti EU-keskiarvon 66 prosentilla. Euroopan maista halvimmissa, Makedoniassa ja Bulgariassa, hinnat olivat alle puolet EU-keskiarvosta. EU-jäsenmaista kalleinta oli Tanskassa ja edullisinta Bulgariassa. Euromaista kalleimmat olivat Luxemburg, Irlanti ja Suomi, Liettua vastaavasti edullisin. Tiedot perustuvat EU-tilastoviranomaisen, Eurostatin, koordinoimaan ECP (European Comparison Programme) –hintavertailuohjelmaan. Suomea koskevan hinta-aineiston tutkimukseen on koonnut Tilastokeskus.

Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso 2017, EU28=100

Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso 2017, EU28=100

Suomi kuului muiden Pohjoismaiden tavoin Euroopan maista kalleimpiin. Islannissa hinnat ovat peräti 66 prosenttia korkeampia kuin EU-maissa keskimäärin. Norjan ja Tanskan hintataso on noin 40 prosenttia yli EU-keskiarvon. Ruotsi ja Suomi ylittävät EU-keskiarvon reilulla 20 prosentilla. Eri tuoteryhmiä tarkasteltaessa alkoholijuomat ja tupakka, sekä ravintola- ja majoituspalvelut ovat Suomessa suhteellisesti kalleimpia. EU-keskiarvon alle jäävät Suomessa puolestaan energian ja tietoliikenteen hinnat.

Erilaisien verotuskäytäntöjen vuoksi hintaerot ovat selkeimpiä alkoholijuomien ja tupakan tuoteryhmässä. Islannin ja Norjan hintataso on yli viisinkertainen Euroopan halvimpaan maahan, Makedoniaan verrattuna. Hintatasoerot ovat suuria myös palveluita sisältävissä tuoteryhmissä niihin sisältyvien työvoimakustannusten vuoksi. Yhtenäisin hintataso oli viihde-elektroniikan ja kodinkoneiden, sekä ajoneuvojen tuoteryhmissä, joissa kaikissa on suhteellisen paljon vahvoja kansainvälisiä tuotemerkkejä. Lisätietoja tuoteryhmäkohtaisista hintatasoista löytyy liitetaulukosta 1.

Tiedot perustuvat Eurostatin ECP (European Comparison Programme) –hintavertailuohjelmaan, jossa on mukana EU:n 28 jäsenvaltiota, viisi ehdokasmaata (Makedonia (EJTM), Montenegro, Turkki, Serbia ja Albania), potentiaalinen jäsenmaa (Bosnia-Hertsegovina) ja kolme EFTA-maata (Islanti, Norja ja Sveitsi). Vertailussa on mukana noin 2 400 tuotetta.

Vertailun hinnat on kerätty vuosina 2015–2017 ja Eurostat on päivittänyt ne valuuttakurssien muutoksilla ja inflaatiolla vastaamaan vuoden 2017 keskihintoja. Suomea koskevan hinta-aineiston tutkimukseen on koonnut Tilastokeskus.

Tuloksia esitellään laajemmin Eurostatin julkaisemassa Statistics Explained –sarjan julkaisussa. Julkaisun voi ladata pdf-tiedostona Eurostatin sivuilta: Eurostatin julkaisu .

Tilastokeskuksen verkkosivujen tietokantataulukko perustuu OECD:n aineistosta tekemiin laskelmiin. Se viittaa eri ajankohtaan ja maaryhmään kuin tässä esitellyt julkaisu ja liitetaulukko, mikä selittää erilaiset luvut. Lisätietoja löytyy laatuselosteen kappaleista 1.1 ja 5.


Lähde: Eurostat: Kansainvälinen hintavertailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Kananoja 029 551 3567, Tomi Liimatainen 029 551 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (253,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansainvälinen hintavertailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8379. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvhv/2017/kvhv_2017_2018-06-20_tie_001_fi.html