Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.6.2020

Euroopan maiden kuluttajahinnoissa isoja eroja vuonna 2019

Kotitalouksien ostamien hyödykkeiden hintataso vaihteli suuresti Euroopan maiden välillä vuonna 2019. Kalleimman maan Sveitsin hintataso ylitti EU-keskiarvon 62 prosentilla. Euroopan maista edullisimmassa, Turkissa, hinnat olivat alle puolet EU-keskiarvosta. EU-jäsenmaista kalleinta oli Tanskassa ja edullisinta Bulgariassa. Euroa valuuttanaan käyttävistä maista kalleimmat olivat Irlanti, Luxemburg ja Suomi, Liettua vastaavasti edullisin. Tiedot perustuvat EU-tilastoviranomaisen, Eurostatin, koordinoimaan ECP (European Comparison Programme) –hintavertailuohjelmaan, johon Tilastokeskus kokosi Suomea koskevan hinta-aineiston.

Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso 2019, EU27=100

Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso 2019, EU27=100

Pohjoismaat, Suomi mukaan lukien, kuuluvat Euroopan maista kalleimpiin. Islannissa hinnat ovat peräti 54 prosenttia korkeampia kuin EU-maissa keskimäärin. Pohjoismaiden kokonaishintatasoa verrattaessa Norja ja Tanska ylittävät EU-keskiarvon yli 40 prosentilla. Naapurukset Ruotsi ja Suomi seuraavat perässä kokonaishintatason ollessa yli 20 prosenttia EU-keskiarvoa korkeampi. Eri tuoteryhmiä tarkasteltaessa alkoholijuomat ja tupakka, sekä ravintola- ja majoituspalvelut ovat Suomessa suhteellisesti kalleimpia. EU-keskiarvon alle jäävät Suomessa puolestaan energian ja tietoliikenteen hinnat.

Alkoholijuomien ja tupakan hintatasoissa erot olivat suuria johtuen maiden erilaisista käytännöistä verottaa niitä. Norjassa ja Islannissa alkoholin ja tupakan hintataso on lähes viisinkertainen Euroopan halvimpaan maahan, Pohjois-Makedoniaan verrattuna. Hintatasoerot ovat suuria niin ikään palveluita sisältävissä hyödykeryhmissä, koska työvoimakustannukset ovat maissa hyvinkin poikkeavia toisistaan. Yhtenäisin hintataso oli viihde-elektroniikassa ja kodinkoneissa, sekä ajoneuvoissa, joissa kaikissa kansainväliset tuotemerkit dominoivat markkinoita. Lisätietoja hyödykeryhmäkohtaisista hintatasoista löytyy liitetaulukosta 1.

Tiedot perustuvat Eurostatin ECP (European Comparison Programme) –hintavertailuohjelmaan, jossa on mukana EU:n 27 jäsenvaltiota, Iso-Britannia, viisi ehdokasmaata (Pohjois-Makedonia, Montenegro, Turkki, Serbia ja Albania), potentiaalinen jäsenmaa (Bosnia-Hertsegovina) ja kolme EFTA-maata (Islanti, Norja ja Sveitsi). Kussakin maassa paikalliset tilastovirastot vastaavat omasta kansallisesta tiedonkeruusta. Vertailussa on mukana noin 2 400 tuotetta.

Vertailun hinnat on kerätty vuosina 2017–2019 ja Eurostat on päivittänyt ne valuuttakurssien muutoksilla ja inflaatiolla vastaamaan vuoden 2019 keskihintoja. Tuloksia esitellään laajemmin Eurostatin verkkopalvelussa .

Tilastokeskuksen verkkosivujen tietokantataulukko perustuu OECD:n aineistosta tekemiin laskelmiin. Se viittaa eri ajankohtaan ja maaryhmään kuin tässä esitellyt julkaisu ja liitetaulukko, mikä selittää erilaiset luvut. Lisätietoja löytyy laatuselosteen kappaleista 1.1 ja 5.


Lähde: Eurostat: Kansainvälinen hintavertailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Kananoja 029 551 3567, Tomi Liimatainen 029 551 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (253,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansainvälinen hintavertailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8379. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvhv/2019/kvhv_2019_2020-06-22_tie_001_fi.html