Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sektoriluokitus 2012 otetaan käyttöön luottokantatilastossa

Luottokantatilastossa otetaan uusi Sektoriluokitus 2012 käyttöön tilastovuoden 2014 alusta lähtien. Sektoriluokitus 2012 korvaa käytössä olleen Sektoriluokitus 2000:n.

Sektoriluokitus 2012 perustuu uudistettuun Euroopan unionin kansantalouden tilinpitojärjestelmään ja on sen perusluokitus. Luokitusmuutos aiheuttaa muutoksia erityisesti rahoituslaitoksissa, joissa luokkien lukumäärä kasvaa viidestä yhdeksään. Toisaalta joitakin kansallisia lisäerittelyjä on jätetty pois.

Luokitusmuutoksen yhteydessä kaikkien yritystoimintaa harjoittavien yksiköiden sektoriluokitus on tarkistettu ja koodattu uuden luokituksen mukaiseksi. Sektoriluokan määräytymisen keskeisiä tekijöitä ovat institutionaalisten yksiköiden omistajuus, oikeudellinen muoto, toiminnan tarkoitus ja rahoitustapa. Tästä johtuen vuoden 2014 perusjoukko tulee eroamaan luottokanta-tilastossa verrattuna aikaisempaan. Tiedonkeruuyksiköitä lisätään tiedonkeruuseen reilut 50. Muutoksen merkitystä arvioidaan ensimmäisten vuosineljännesten tulosten julkistuksen yhteydessä.


Päivitetty 21.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/lkan_2014-03-21_uut_001_fi.html