Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Sektorindelningen 2012 införs i statistiken över kreditbeståndet

Den nya Sektorindelningen 2012 införs i statistiken över kreditbeståndet från och med början av statistikåret 2014. Sektorindelningen 2012 ersätter Sektorindelningen 2000.

Sektorindelningen 2012 grundar sig på Europeiska unionens reviderade nationalräkenskapssystem och är dess grundläggande klassificering. Indelningsändringen orsakar förändringar särskilt för finansiella företag, där antalet klasser ökar från fem till nio. Å andra sidan har vissa nationella tilläggsspecifikationer utelämnats.

I samband med indelningsändringen har sektorindelningen för alla enheter som bedriver företagsverksamhet kontrollerats och kodats i enlighet med den nya indelningen. Viktiga faktorer för en enhets sektortillhörighet är ägarförhållande, juridisk form, verksamhetens syfte och finansieringssätt. Detta innebär att målpopulationen för år 2014 kommer att skilja sig från tidigare målpopulation i statistiken över kreditbeståndet. Datainsamlingen kommer att kompletteras med drygt 50 datainsamlingsenheter. Ändringens inverkan bedöms i samband med publiceringen av resultaten för de första kvartalen.


Senast uppdaterad 21.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/lkan_2014-03-21_uut_001_sv.html