Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2015, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2014/Q4 2015/Q1 2015/Q2 2015/Q3 2015/Q4
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -32 482 -2 165 -9 704 -23 059 -59 374
S11 Yritykset -6 998 -4 704 -3 484 -7 008 -7 211
S121 Keskuspankki 7 773 5 031 5 208 -850 -9 176
S122 Muut rahalaitokset -16 107 7 854 -6 950 -10 396 -32 221
S123 Rahamarkkinarahastot 68 415 -23 -67 -97
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -1 073 1 070 1 470 -180 1 000
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -206 256 850 806 201
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -1 303 2 068 -790 928 177
S1311 Valtionhallinto -9 219 -5 527 -1 363 -5 022 -8 695
S1313 Paikallishallinto   -18 -4 29 8
S1314 Sosiaaliturvarahastot -5 504 -8 496 -4 275 -1 540 -3 620
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 88 -112 -342 242 262
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -34 987 1 931 -15 453 -23 878 -54 490
S11 Yritykset -9 952 255 -4 028 -9 694 -3 861
S121 Keskuspankki 67 47 734 -97 89
S122 Muut rahalaitokset -14 635 12 831 -4 057 -7 295 -40 450
S123 Rahamarkkinarahastot -3 5 5 1 -11
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -671 472 -2 4 209
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 623 422 47 1 237 107
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 67 -111 -280 -7 59
S1311 Valtionhallinto -5 885 -5 072 -3 456 -3 641 -6 342
S1313 Paikallishallinto 236 -81 50 -10 42
S1314 Sosiaaliturvarahastot -4 834 -6 836 -4 464 -4 375 -4 332
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt          
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 2 506 -4 097 5 749 818 -4 884
S11 Yritykset 2 954 -4 959 544 2 686 -3 350
S121 Keskuspankki 7 705 4 983 4 473 -753 -9 266
S122 Muut rahalaitokset -1 472 -4 977 -2 893 -3 101 8 229
S123 Rahamarkkinarahastot 71 410 -28 -68 -86
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -402 598 1 472 -184 790
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -829 -166 803 -431 94
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -1 370 2 179 -510 934 118
S1311 Valtionhallinto -3 334 -455 2 094 -1 381 -2 353
S1313 Paikallishallinto -236 64 -53 39 -34
S1314 Sosiaaliturvarahastot -670 -1 660 190 2 834 712
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 88 -112 -342 242 262
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.03.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. tammikuu 2016, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/01/mata_2016_01_2016-03-15_tau_002_fi.html