Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2016 12 kk:n liukuva summa 2017/03 2017/04
1. Vaihtotase -2 290 -1 873 109 -698
1.1 Tavarat 582 1 563 509 -48
1.2 Palvelut -2 669 -2 803 -229 -171
1.3 Ensitulo 1 747 1 318 -79 -306
1.4 Tulojen uudelleenjako -1 951 -1 951 -92 -172
2. Pääomatase 175 175 15 15
3. Rahoitustase -5 159 7 381 -1 822 2 951
3.1 Suorat sijoitukset 20 539 7 761 285 285
3.2 Arvopaperisijoitukset -6 555 1 154 -4 764 644
3.3 Muut sijoitukset -18 582 -1 068 2 909 2 136
3.4 Johdannaiset -1 098 -777 -128 -73
3.5 Valuuttavaranto 538 311 -125 -41
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -3 044 9 079 -1 946 3 634
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. huhtikuu 2017, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/04/mata_2017_04_2017-06-15_tau_004_fi.html