Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa (Korjattu 16.8.2017)

Korjattu 16.8.2017 . Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
  Vuosi 2016 12 kk:n liukuva summa 2017/05 2017/06
1. Vaihtotase -2 290 977 529 -297
1.1 Tavarat 582 1 426 484 248
1.2 Palvelut -2 669 -2 133 -105 -105
1.3 Ensitulo 1 747 3 933 370 -220
1.4 Tulojen uudelleenjako -1 951 -2 249 -220 -220
2. Pääomatase 175 126 8 8
3. Rahoitustase -5 159 -12 355 -7 056 -4 166
3.1 Suorat sijoitukset 20 539 -2 032 -599 -599
3.2 Arvopaperisijoitukset -6 555 -735 -2 050 -2 796
3.3 Muut sijoitukset -18 582 -7 188 -3 894 -183
3.4 Johdannaiset -1 098 -2 196 -685 -586
3.5 Valuuttavaranto 538 -204 173 -1
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -3 044 -13 458 -7 593 -3 877
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.8.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. kesäkuu 2017, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa (Korjattu 16.8.2017) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/06/mata_2017_06_2017-08-15_tau_004_fi.html