Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa

  2017/09 2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02
Saamiset Yhteensä 1403 -12576 -1603 -27625 21777 2984
1. Suorat sijoitukset 610 283 -690 -2185 -1237 -1628
2. Arvopaperisijoitukset 2555 -1555 2922 -3206 3976 1742
3. Muut sijoitukset 4511 -663 4644 -14459 21944 5866
4. Johdannaiset -6296 -10570 -8531 -7730 -2904 -2980
5. Valuuttavaranto 22 -71 53 -47 -2 -17
Velat Yhteensä -1057 -7941 2692 -32956 21113 3926
1. Suorat sijoitukset 840 1273 777 -1030 110 -366
2. Arvopaperisijoitukset -5621 -1907 3403 -896 2172 2242
3. Muut sijoitukset 8864 1986 6623 -23644 23093 6051
4. Johdannaiset -5140 -9294 -8110 -7385 -4263 -4001
5. Valuuttavaranto . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. helmikuu 2018, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/02/mata_2018_02_2018-04-13_tau_003_fi.html