Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa (Korjattu 16.5.2018)

Korjaus 16.5.2018. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
  2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03
1. Vaihtotase 606 459 293 379 252 -144
1.1 Tavarat 264 157 -3 247 90 255
1.2 Palvelut -19 2 14 -98 -97 -99
1.3 Ensitulo 534 478 454 400 436 -120
1.4 Tulojen uudelleenjako -173 -178 -172 -170 -177 -179
2. Pääomatase 17 18 17 17 18 18
3. Rahoitustase -4635 -4295 5331 664 -942 -1463
3.1 Suorat sijoitukset -991 -1467 -1154 -1347 -1262 -1204
3.2 Arvopaperisijoitukset 352 -481 -2310 1804 -500 -3758
3.3 Muut sijoitukset -2649 -1979 9186 -1149 -185 4123
3.4 Johdannaiset -1276 -421 -345 1359 1022 -645
3.5 Valuuttavaranto -71 53 -47 -2 -17 20
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 5258 4772 -5021 269 -1212 -1337
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Johannes Nykänen 029 551 3641, Ruusu Blomberg 029 551 3289, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. maaliskuu 2018, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa (Korjattu 16.5.2018) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/03/mata_2018_03_2018-05-15_tau_001_fi.html