Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa

  2017/12 2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05
Saamiset Yhteensä -27 625 13 070 -5 919 -20 471 -2 239 -5 622
1. Suorat sijoitukset -2 185 375 64 3 157 -250 317
2. Arvopaperisijoitukset -3 206 3 222 1 452 -149 -1 535 -1 073
3. Muut sijoitukset -14 459 16 567 1 435 -13 833 8 075 3 679
4. Johdannaiset -7 730 -7 085 -8 855 -9 595 -8 514 -8 529
5. Valuuttavaranto -47 -8 -15 -51 -16 -17
Velat Yhteensä -32 956 13 600 -2 042 -20 794 3 211 3 447
1. Suorat sijoitukset -1 030 687 1 256 1 875 1 757 1 749
2. Arvopaperisijoitukset -896 2 174 2 251 3 410 2 752 2 850
3. Muut sijoitukset -23 644 18 003 2 865 -16 863 6 918 7 089
4. Johdannaiset -7 385 -7 264 -8 413 -9 216 -8 217 -8 241
5. Valuuttavaranto . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Johannes Nykänen 029 551 3641, Ruusu Blomberg 029 551 3289, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.7.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. toukokuu 2018, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/05/mata_2018_05_2018-07-13_tau_003_fi.html