Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2017 12 kk:n liukuva summa 2018/05 2018/06
1. Vaihtotase 1 598 305 -525 -443
1.1. Tavarat 2 196 2 168 135 337
1.2. Palvelut -1 171 -1 229 -204 -178
1.3. Ensitulo 2 655 1 538 -266 -404
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 082 -2 172 -190 -198
2. Pääomatase 176 191 15 16
3. Rahoitustase -5 427 -28 043 -9 060 -1 540
3.1. Suorat sijoitukset 354 -6 515 -1 432 -760
3.2. Arvopaperisijoitukset 2 202 -11 610 -3 938 -3 162
3.3. Muut sijoitukset 588 -1 836 -3 386 2 600
3.4. Johdannaiset -8 137 -7 825 -287 -187
3.5. Valuuttavaranto -435 -258 -17 -31
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -7 201 -28 539 -8 550 -1 112
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.8.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. kesäkuu 2018, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/06/mata_2018_06_2018-08-15_tau_004_fi.html