Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2018 12 kk:n liukuva summa 2019/01 2019/02
1. Vaihtotase -4 359 -3 682 501 -37
1.1. Tavarat 1 012 1 591 596 148
1.2. Palvelut -2 333 -2 474 -95 -191
1.3. Ensitulo -680 -526 179 194
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 358 -2 273 -180 -187
2. Pääomatase 164 160 13 13
3. Rahoitustase -8 759 -13 250 106 -8 605
3.1. Suorat sijoitukset 8 947 9 598 -191 -317
3.2. Arvopaperisijoitukset -21 669 -33 733 -1 275 -10 594
3.3. Muut sijoitukset 4 087 9 647 1 719 1 371
3.4. Johdannaiset -70 946 -62 522
3.5. Valuuttavaranto -54 292 -86 414
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -4 564 -9 728 -408 -8 582
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. helmikuu 2019, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/02/mata_2019_02_2019-04-15_tau_004_fi.html