Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2019, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2018/Q4 2019/Q1 2019/Q2 2019/Q3 2019/Q4
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -41 285 30 485 -25 021 -17 828 -70 393
S11 Yritykset -10 088 -5 061 -10 910 -7 425 -11 188
S121 Keskuspankki -22 511 30 221 -2 128 925 -12 440
S122 Muut rahalaitokset 8 126 15 778 325 -954 -32 582
S123 Rahamarkkinarahastot 4 -2 173 . . .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -1 342 265 -268 1 124 -287
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -4 377 1 089 495 -630 832
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -59 450 -82 -31 -303
S1311 Valtionhallinto -4 121 -3 916 -4 432 -1 878 -6 133
S1313 Paikallishallinto -3 -2 27 4 71
S1314 Sosiaaliturvarahastot -6 359 -6 380 -8 216 -9 072 -8 664
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -555 214 169 107 301
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -34 272 35 566 -27 820 -17 152 -72 001
S11 Yritykset -10 782 -4 281 -12 516 -7 339 -10 957
S121 Keskuspankki 685 -906 120 -219 251
S122 Muut rahalaitokset -10 510 50 006 -7 228 5 153 -44 903
S123 Rahamarkkinarahastot 39 -8      
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 48 -1 442 -888 439 155
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -1 553 5 026 271 -179 652
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -3 157 59 115 59
S1311 Valtionhallinto -3 226 -5 073 979 -4 080 -7 338
S1313 Paikallishallinto 23 42 57 28 283
S1314 Sosiaaliturvarahastot -9 015 -8 018 -8 797 -11 157 -10 221
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 20 63 123 88 20
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -7 013 -5 081 2 799 -677 1 608
S11 Yritykset 694 -779 1 606 -86 -231
S121 Keskuspankki -23 197 31 127 -2 248 1 144 -12 690
S122 Muut rahalaitokset 18 636 -34 228 7 553 -6 107 12 321
S123 Rahamarkkinarahastot -35 -2 164      
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -1 390 1 707 620 686 -442
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -2 824 -3 937 223 -451 180
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -57 293 -141 -146 -362
S1311 Valtionhallinto -895 1 156 -5 412 2 203 1 205
S1313 Paikallishallinto -26 -43 -30 -24 -211
S1314 Sosiaaliturvarahastot 2 656 1 638 581 2 085 1 557
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -575 151 46 20 281
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 20.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 4. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2019, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/44/mata_2019_44_2020-03-20_tau_002_fi.html