Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa

  2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02
Saamiset Yhteensä -24 322 -15 283 -2 141 -37 851 39 247 -11 174
1. Suorat sijoitukset 481 -406 -361 -399 148 22
2. Arvopaperisijoitukset 494 2 941 1 419 -3 292 8 211 2 009
3. Muut sijoitukset -17 789 -8 929 5 738 -24 941 40 528 -3 910
4. Johdannaiset -7 600 -8 965 -8 777 -9 404 -9 516 -9 375
5. Valuuttavaranto 91 76 -160 185 -124 81
Velat Yhteensä -23 848 -13 616 -2 746 -40 430 42 610 -11 576
1. Suorat sijoitukset 100 -1 047 -972 -960 -92 67
2. Arvopaperisijoitukset -6 818 3 697 4 429 -6 846 7 891 -2 444
3. Muut sijoitukset -9 555 -7 504 2 347 -23 289 44 622 1 825
4. Johdannaiset -7 574 -8 762 -8 550 -9 336 -9 811 -11 024
5. Valuuttavaranto . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 12.04.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. helmikuu 2021, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/02/mata_2021_02_2021-04-12_tau_003_fi.html