Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2020 12 kk:n liukuva summa 2021/01 2021/02
1. Vaihtotase 716 1 520 156 373
1.1. Tavarat 3 384 3 905 192 214
1.2. Palvelut -2 463 -2 437 -281 -278
1.3. Ensitulo 2 630 2 908 501 664
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 836 -2 856 -256 -227
2. Pääomatase 197 199 18 17
3. Rahoitustase -3 850 -3 976 -3 362 402
3.1. Suorat sijoitukset 3 528 4 377 240 -45
3.2. Arvopaperisijoitukset -1 005 2 349 321 4 453
3.3. Muut sijoitukset -5 705 -10 496 -4 094 -5 735
3.4. Johdannaiset -1 548 -145 295 1 648
3.5. Valuuttavaranto 880 -61 -124 81
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -4 763 -5 695 -3 537 12
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 12.04.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. helmikuu 2021, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/02/mata_2021_02_2021-04-12_tau_004_fi.html