Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06
1. Vaihtotase 135 201 -679 -646 63 692
1.1 Tavarat 41 96 135 137 344 261
1.2 Palvelut -250 -286 -471 -190 -204 -190
1.3 Ensitulo 727 670 -78 -339 181 858
1.4 Tulojen uudelleenjako -383 -279 -265 -254 -258 -236
2. Pääomatase 17 15 17 16 16 16
3. Rahoitustase -2 692 606 -2 126 1 450 -4 754 868
3.1 Suorat sijoitukset -769 -722 -1 029 299 448 798
3.2 Portfoliosijoitukset 1 753 4 976 -1 438 3 526 -8 406 1 967
3.3 Muut sijoitukset -3 547 -4 726 124 -2 447 3 164 -2 340
3.4 Johdannaiset -5 998 191 88 -24 435
3.5 Valuuttavaranto -124 81 25 -15 64 8
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -2 844 389 -1 464 2 081 -4 833 160
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Pitkänen 029 551 3469, Kasperi Lavikainen 029 551 3674, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 12.8.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. kesäkuu 2021, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/06/mata_2021_06_2021-08-12_tau_001_fi.html