Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2021, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2020/Q1 2020/Q2 2020/Q3 2020/Q4 2021/Q1
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 4 353 -40 145 -26 776 -55 603 25 264
S11 Yritykset -7 813 -7 956 -8 991 -12 909 -8 884
S121 Keskuspankki 5 852 11 472 -4 775 -15 734 28 732
S122 Muut rahalaitokset 38 166 -26 860 -4 940 -21 772 9 655
S123 Rahamarkkinarahastot . . . . .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -1 590 1 311 1 328 1 970 3 223
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -23 224 305 1 684 117
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -166 671 227 865 562
S1311 Valtionhallinto -8 153 -3 545 -2 308 -4 399 -5 855
S1313 Paikallishallinto 6 28 -63 45 -43
S1314 Sosiaaliturvarahastot -22 146 -15 774 -7 891 -6 085 -2 869
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 219 284 333 730 627
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 6 860 -38 378 -25 954 -57 197 29 476
S11 Yritykset -6 600 -6 397 -6 587 -12 405 -8 922
S121 Keskuspankki 391 830 524 1 585 200
S122 Muut rahalaitokset 29 086 -18 447 -4 282 -34 917 44 203
S123 Rahamarkkinarahastot 1 1      
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -283 -10 441 1 013 1 892
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 467 -360 1 275 -1 201 470
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 273 105 80 35 119
S1311 Valtionhallinto 2 601 -573 -9 637 -3 107 -3 654
S1313 Paikallishallinto 247 249 -11 36 -32
S1314 Sosiaaliturvarahastot -19 697 -13 559 -7 843 -8 113 -4 829
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 373 -216 86 -124 27
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -2 507 -1 767 -822 1 594 -4 212
S11 Yritykset -1 213 -1 559 -2 404 -504 38
S121 Keskuspankki 5 461 10 643 -5 299 -17 319 28 531
S122 Muut rahalaitokset 9 080 -8 413 -659 13 145 -34 549
S123 Rahamarkkinarahastot -1 -1      
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -1 307 1 321 887 958 1 331
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -490 584 -970 2 885 -353
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -439 567 147 831 443
S1311 Valtionhallinto -10 754 -2 972 7 328 -1 292 -2 201
S1313 Paikallishallinto -240 -221 -52 8 -11
S1314 Sosiaaliturvarahastot -2 449 -2 215 -48 2 028 1 959
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -154 500 247 854 600
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 18.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 1. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2021, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2021/41/mata_2021_41_2021-06-18_tau_002_fi.html