Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2021, milj. euroa

Vuosi/neljännes
2020/Q3 2020/Q4 2021/Q1 2021/Q2 2021/Q3
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 837 947 815 886 878 634 887 326 916 274
S11 Yritykset 155 555 147 330 147 659 145 336 149 668
S121 Keskuspankki 96 629 80 925 109 653 114 060 127 738
S122 Muut rahalaitokset 243 424 222 550 226 853 225 364 226 446
S123 Rahamarkkinarahastot . . . . .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 89 373 96 835 104 718 110 767 113 479
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 35 355 35 501 35 962 36 545 36 789
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 31 647 33 393 34 515 34 986 35 303
S1311 Valtionhallinto 14 625 13 771 13 461 13 586 12 912
S1313 Paikallishallinto 783 931 865 926 1 009
S1314 Sosiaaliturvarahastot 153 573 165 785 184 308 184 070 190 928
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 16 984 18 866 20 640 21 685 22 001
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 848 097 828 409 883 298 894 845 922 167
S11 Yritykset 250 828 259 271 260 616 270 707 273 961
S121 Keskuspankki 14 554 16 117 16 347 16 784 20 511
S122 Muut rahalaitokset 373 772 341 288 385 465 394 268 415 143
S123 Rahamarkkinarahastot 3 3 3 2 2
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 29 222 32 480 36 077 38 391 39 673
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 60 662 57 903 59 356 59 390 60 514
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 3 448 3 479 3 649 3 754 3 837
S1311 Valtionhallinto 102 939 104 165 100 997 97 652 92 172
S1313 Paikallishallinto 4 992 5 036 4 953 4 907 5 000
S1314 Sosiaaliturvarahastot 4 857 5 970 13 109 6 206 8 571
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 820 2 697 2 725 2 784 2 783
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -10 151 -12 523 -4 664 -7 519 -5 894
S11 Yritykset -95 273 -111 941 -112 957 -125 371 -124 293
S121 Keskuspankki 82 075 64 808 93 306 97 276 107 227
S122 Muut rahalaitokset -130 348 -118 738 -158 612 -168 903 -188 697
S123 Rahamarkkinarahastot -3 -3 -3 -2 -2
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 60 151 64 355 68 640 72 376 73 806
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -25 308 -22 402 -23 394 -22 846 -23 725
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 28 199 29 914 30 866 31 232 31 466
S1311 Valtionhallinto -88 314 -90 394 -87 536 -84 066 -79 260
S1313 Paikallishallinto -4 209 -4 105 -4 088 -3 981 -3 991
S1314 Sosiaaliturvarahastot 148 716 159 815 171 199 177 864 182 357
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 14 164 16 169 17 915 18 901 19 218
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 17.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 3. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2021, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2021/43/mata_2021_43_2021-12-17_tau_003_fi.html