Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

Vuosi 2020 12 kk:n liukuva summa 2021/09 2021/10
1. Vaihtotase 1 984 2 501 1 089 -1 945
1.1. Tavarat 2 934 3 646 725 100
1.2. Palvelut -2 139 -2 290 -203 -323
1.3. Ensitulo 4 033 4 201 774 -1 498
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 843 -3 057 -207 -224
2. Pääomatase 214 212 17 17
3. Rahoitustase -821 -108 -847 -5 234
3.1. Suorat sijoitukset 6 382 -6 090 -1 175 -312
3.2. Portfoliosijoitukset -809 17 498 -1 704 3 796
3.3. Muut sijoitukset -5 725 -14 579 2 147 -8 058
3.4. Johdannaiset -1 548 79 -278 -637
3.5. Valuuttavaranto 880 2 985 162 -23
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -3 019 -2 822 -1 954 -3 306
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 17.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 3. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2021/43/mata_2021_43_2021-12-17_tau_004_fi.html