Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.8.2006

Matkailu ulkomailta Suomeen kasvoi vuonna 2005

Vuosi 2005 oli Suomeen suuntautuvan matkailun kannalta kohtalainen. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät lähes kolme prosenttia edellisestä vuodesta. Suurin osa kasvusta tuli Venäjältä sekä uusista EU-maista Baltiasta ja itäisestä Keski-Euroopasta. Venäläisten yöpymiset lisääntyivät 12 prosenttia ja uusista EU-maista tulleiden matkailijoiden yöpymiset vajaan viidenneksen. Vuonna 2005 ulkomaiset matkailijat yöpyivät Suomen majoitusliikkeissä 4,5 miljoonaa kertaa. Näistä 3,8 miljoonaa oli hotelliyöpymisiä. Tiedot ovat Tilastokeskuksen Matkailutilasto 2006 -julkaisusta.

Vanhoista EU-maista Suomeen suuntautuvassa matkailussa jatkui vuonna 2004 alkanut lievä lasku (-0,5%), ainoastaan Ranskasta ja Espanjasta (6%) sekä Itävallasta (11%) matkailun kasvu jatkui melko voimakkaana Myös matkailu Yhdysvalloista painui lievästi miinukselle. Matkailun kasvu Aasiasta jatkui viiden prosentin vauhdilla. Kiinaa ja Etelä-Koreaa lukuun ottamatta matkailun kasvu oli erityisen voimakasta nopean talouskasvun maista Intiasta ja Taiwanista sekä Brasiliasta.

Yöpymiset majoitusliikkeissä 1995-2005, vuosimuutos (%), kaikki ulkomaat, EU-15 ja Venäjä

Suomen matkailutulot lisääntyivät 5 prosenttia

Matkailun kasvu ulkomailta nosti Suomen matkailutulot 1,8 miljardiin euroon vuonna 2005. Edellisestä vuodesta ulkomaisten matkailijoiden kulutus kasvoi viisi prosenttia. Tämä oli käänne parempaan suuntaan kolme vuotta jatkuneen heikon kehityksen jälkeen. Tuloja lisäsi eniten matkailun elpyminen Venäjältä ja kasvun jatkuminen vahvana uusista EU-maista, jotka yhteensä tuottivat lähes kaksi kolmasosaa tulojen kasvusta.

Yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät 4 prosenttia

Yöpymisten kokonaismäärä Suomen majoitusliikkeissä nousi 17,3 miljoonaan vuonna 2005. Edellisestä vuodesta yöpymiset lisääntyivät lähes neljä prosenttia. Vuositasolla majoituspalvelujen kotimaisen kysynnän kasvu oli ulkomaista nopeampaa. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät runsaat neljät prosenttia, ulkomaisten matkailijoiden kasvun jäädessä vajaaseen kolmeen prosenttiin. Kaikista yöpymisistä vajaa kolme neljäsosaa eli 12,8 miljoonaa oli kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä ja loput 4,5 miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä.

Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä ja hotelleissa vuonna 2005 ja niiden vuosimuutokset

  Yöpymisvuorokaudet majoitusliikkeissä
Yöpyneiden 15 tärkeintä lähtömaata Kaikki majoitus-
liikkeet
Vuosi-muutos, % 2005/2004 Hotellit Vuosi-muutos, % 2005/2004
Yhteensä - Total 17 259 037 3,8 13 741 712 3,7
Suomi - Residents 12 760 402 4,2 9 956 365 3,8
Ulkomaat - Non-residents 4 498 635 2,6 3 785 347 3,5
Ruotsi - Sweden 597 641 -1,8 422 516 -2,8
Saksa - Germany 542 984 0,0 429 648 2,0
Venäjä -Russia 499 307 11,6 446 263 11,3
Britannia - United Kingdom 421 466 2,7 379 775 3,1
Yhdysvallat - USA 208 695 -1,1 200 656 -0,9
Alankomaat - Netherlands 200 972 -5,3 163 481 0,6
Norja - Norway 191 533 -6,6 141 798 -6,6
Viro - Estonia 157 521 22,8 115 938 17,7
Italia - Italy 146 311 -9,7 127 097 -8,1
Japani - Japan 139 912 4,6 135 132 5,6
Espanja - Spain 109 114 6,3 97 345 7,9
Sveitsi - Switzerland 108 668 -4,5 80 589 -6,6
Tanska - Denmark 100 546 -3,6 91 220 -3,4
Kiina - China 72 579 -17,0 71 651 -16,7
Puola - Poland 53 522 16,4 37 903 16,6

Vuonna 2005 hotelleissa yövyttiin yhteensä 13,7 miljoonaa kertaa, joista 10 miljoonaa oli kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä. Hotellien osalta koti- ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymisissä ei ollut kovin suurta eroa, kummallakin hotelliyöpymiset lisääntyivät vajaat 4 prosenttia.

Majoitustoiminnan suhdanteet parantuneet

Hotellihuoneiden kysyntä kasvoi tarjontaa nopeammin nostaen huoneiden käyttöasteen 49,1 prosenttiin vuonna 2005. Edellisestä vuodesta käyttöaste nousi 1,5 prosenttiyksikköä, vaikka huonetarjonta kasvoi runsaalla prosentilla. Keskimääräinen käyttöaste oli paras kymmeneen vuoteen ja nousu vahvisti vuonna 2004 tapahtunutta vähäistä käännettä parempaan suuntaan majoitustoiminnassa jo useamman vuoden jatkuneen heikon kehityksen jälkeen.

Kasvanut kysyntä nosti hotellien hintoja. Majoitusliikkeiden myyntitulojen mukaan laskettu hotellihuoneen keskihinta (keskimääräinen huoneesta maksettu hinta) nousi vuonna 2005 edellisestä vuodesta vajaat kolme prosenttia 80 euroon. Vuonna 2004 hinnat olivat laskeneet vajaan prosentin, joten vuoden 2003 hintatasokin ylittyi parilla prosentilla vuonna 2005.

Muutaman heikon vuoden jälkeen majoitustoiminnassa tapahtui käänne parempaan vuonna 2004, jolloin toimialan liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia ja nousi 1,25 miljardiin euroon. Suotuisa kehitys on jatkunut, sillä Tilastokeskuksen palvelujen liikevaihtokuvaajien mukaan majoitustoimen liikevaihto ylsi 4,4 prosentin kasvuun vuonna 2005.

Hotellien liikevaihtoindeksin ja hotelliyöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2000-2005

Lähde: Tilastokeskuksen matkailutilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Marin (09) 1734 2552, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 4.8.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matk/2005/matk_2005_2006-08-04_tie_001.html