Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.8.2006

Turismen från utlandet till Finland ökade

År 2005 var ett relativt bra år när det gäller turismen till Finland. Utländska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade med nästan tre procent från året innan och antalet övernattningar steg till 4,5 miljoner. Den största delen av tillväxten kom från Ryssland och de nya EU-länderna i Baltikum och östra Centraleuropa. Ryska turisters övernattningar ökade med 12 procent och övernattningar av turister från de nya EU-länderna med något under en femtedel. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation Turiststatistik 2006.

Den något nedåtgående trenden (-0,5 %) som startade år 2004 när det gäller turismen från de gamla EU-länderna till Finland fortsatte, bara turism från Frankrike, Spanien och Österrike ökade ganska kraftigt. Också turismen från Förenta staterna gick ner och var en aning på minus. Ökningen av turismen från Asien fortsatte med fem procent. När det gäller länderna med snabb ekonomisk tillväxt var ökningen av antalet turister från Indien och Taiwan samt Brasilien synnerligen kraftig med undantag av Kina och Sydkorea.

Finlands turistinkomster ökade med 5 procent

Ökningen av turismen från Ryssland, Asien och de nya EU-länderna syns i Finlands turistinkomster som enligt preliminära uppgifter år 2005 ökade med drygt 5 procent från året innan. Totalt steg turistinkomsterna till 1,8 miljarder euro. Turistinkomsterna från Ryssland ökade med 10 procent och steg till 414 miljoner euro. Turistinkomsterna från Ryssland täckte, så som tidigare, närmare en fjärdedel av Finlands turistinkomster. När det gäller EU15-länderna var inkomstökningen en procent. Hälften av inkomsterna (874 milj.) härstammade från de gamla EU-länderna. EU25-ländernas andel (972 milj.) av inkomsterna steg till 55 procent.

Övernattningar av turister från Finland ökade med 4 procent

De finländska turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade med närmare 4 procent från året innan och det totala antalet övernattningar av finländska turister steg till 12,8 miljoner år 2005. Ökningen gällde främst hotell där finländarnas övernattningar steg till 10 miljoner. Finländarna använde också oftare semesterbyarnas och campingplatsernas tjänster än året innan. Övernattningarna minskade i resandehem och vandrarhem. Semesterstugor som finns till uthyrning och som hela tiden ökar i popularitet blir i huvudsak utanför inkvarteringsstatistiken. Enligt undersökningen om finländarnas resor övernattade finländarna i hyrda semesterstugor 3,6 miljoner gånger år 2005, vilket var 15 procent mer än året innan.

Hotellrummens kapacitetsutnyttjande steg från 47,5 procent året innan till 49,1 procent och det genomsnittliga priset för ett rum från 77 euro till 80 euro år 2005.

Källa: Statistikcentralens turiststatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Marin (09) 1734 2552, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2005/matk_2005_2006-08-04_tie_001_sv.html