Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.8.2008

Matkailu ulkomailta Suomeen kasvoi vuonna 2007

Vuosi 2007 oli Suomeen suuntautuvan matkailun kannalta varsin hyvä. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät vajaat 7 prosenttia edellisestä vuodesta. Suurin osa kasvusta tuli Venäjältä, Baltiasta, Britanniasta ja Saksasta. Venäläisten yöpymiset lisääntyivät 26 prosenttia, virolaisten 9 prosenttia, brittien 8 prosenttia ja saksalaisten 7 prosenttia. Yhteensä ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä majoitusliikkeissä nousi 5,3 miljoonaan. Näistä 4,5 miljoonaa oli hotelliyöpymisiä. Tiedot ovat Tilastokeskuksen Matkailutilasto 2008 -julkaisusta.

Matkailu EU-maista Suomeen kasvoi kolme prosenttia vuonna 2007. Tämä on kohtalaisen hyvä tulos ottaen huomioon Suomen EU-puheenjohtajuuden vuoden 2006 jälkimmäisellä puoliskolla, mikä lisäsi majoituspalvelujen kysyntää. EU27-maista tulleiden matkailijoiden yöpymisten määrä nousi 3,1 miljoonaan vuonna 2007. Vanhoista EU-maista matkailu lisääntyi eniten Britanniasta, Saksasta ja Espanjasta. Uusista EU-maista kasvu tuli pääasiassa Baltiasta, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Matkailu Suomeen kasvoi myös Euroopan ulkopuolelta, Amerikasta 6 prosenttia ja Aasiasta 5 prosenttia. Japanilaiset ja intialaiset ylläpitivät matkailun kasvua Aasiasta korvaten matkailun hiipumista Kiinasta sekä Etelä-Koreasta ja Taiwanista.

Yöpymiset majoitusliikkeissä 1997-2007, vuosimuutos (%), kaikki ulkomaat, Venäjä ja Ruotsi

Suomen matkailutulot lisääntyivät 10 prosenttia

Matkailun kasvu ulkomailta nosti Suomen matkailutulot 2,1 miljardiin euroon vuonna 2007. Edellisestä vuodesta ulkomaisten matkailijoiden kulutus kasvoi lähes 10 prosenttia. Tuloja lisäsi eniten matkailun voimakkaana jatkunut kasvu Venäjältä. Venäjän osuus Suomen matkailutuloista nousi 27 prosenttiin.

Yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät 5 prosenttia

Yöpymisten kokonaismäärä Suomen majoitusliikkeissä nousi 19 miljoonaan vuonna 2007. Edellisestä vuodesta yöpymiset lisääntyivät lähes 5 prosenttia. Majoituspalveluiden ulkomaisen kysynnän kasvu hidastui edellisen vuoden 11 prosentista vajaaseen 7 prosenttiin vuonna 2007. Kotimainen kysyntä piristyi kasvattaen yöpymisten määrää edellisestä vuodesta neljällä prosentilla. Kaikista yöpymisistä vajaa kolme neljäsosaa eli 13,7 miljoonaa oli kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä ja loput 5,3 miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä.

Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä ja hotelleissa vuonna 2007 ja niiden vuosimuutokset

  Yöpymisvuorokaudet majoitusliikkeissä
Yöpyneiden 10 tärkeintä asuinmaata Kaikki majoitus-
liikkeet
Vuosi-muutos, % 2007/2006 Hotellit Vuosi-muutos, % 2007/2006
Yhteensä - Total 19 036 665 4,8 15 311 691 5,5
Suomi - Residents 13 708 450 4,1 10 778 546 4,8
Ulkomaat - Non-residents 5 328 215 6,5 4 533 145 6,9
Venäjä - Russia 856 176 26,4 760 540 27,0
Ruotsi - Sweden 576 038 -1,2 420 408 -1,2
Saksa - Germany 572 147 7,1 467 049 8,8
Britannia - United Kingdom 515 934 7,7 455 222 5,7
Ranska - France 238 408 2,7 204 177 2,7
Yhdysvallat - United States 216 412 4,3 207 094 4,2
Viro - Estonia 211 924 9,0 158 623 12,2
Norja - Norway 201 447 -2,3 151 374 2,0
Alankomaat - Netherlands 191 221 -3,8 153 578 -4,3
Italia - Italy 164 533 0,7 143 067 0,1

Vuonna 2007 hotelleissa yövyttiin yhteensä 15,3 miljoonaa kertaa, joista 10,8 miljoonaa oli kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä. Kotimaisten matkailijoiden hotelliyöpymiset lisääntyivät lähes 5 prosenttia, ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 7 prosenttia.

Majoitustoiminnan suhdanteet parantuneet

Hotellihuoneiden kysyntä kasvoi tarjontaa nopeammin nostaen huoneiden käyttöasteen 53,1 prosenttiin vuonna 2007. Edellisestä vuodesta käyttöaste nousi 1,8 prosenttiyksikköä, kun huonetarjonta kasvoi vajaat kaksi prosenttia. Hotellihuoneiden käyttöaste nousi jo neljäntenä peräkkäisenä vuonna. Tätä edelsi hitaan kasvun kausi vuosina 1999-2003, jolloin huoneiden kysyntä suhteessa tarjontaan pysyi lähes ennallaan. Vuonna 2007 huoneiden käyttöaste oli 6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2003, jolloin käyttöaste oli matalimmillaan vuosituhannen vaihteen jälkeen.

Kasvaneen kysynnän myötä hotellihuoneiden hinnat ovat nousseet. Majoitusliikkeiden huonemyyntitulojen mukaan laskettu hotellihuoneen keskihinta (keskimääräinen huoneesta maksettu hinta) nousi edellisestä vuodesta vajaat neljä prosenttia 85 euroon vuonna 2007.

Majoitustoiminnan suhdanteet ovat parin viime vuoden aikana merkittävästi parantuneet. Vuonna 2006 majoitustoiminnan liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 8 prosenttia ja nousi 1,25 miljardiin euroon. Kasvu jatkui samalla vauhdilla vuonna 2007, mikä nosti alan liikevaihdon 1,34 miljardiin euroon. Toimialan kannattavuus on käyttökatteella mitattuna pysynyt lähes ennallaan viimeisen neljän vuoden aikana.

Hotellien liikevaihtoindeksin ja hotelliyöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2000-2007

Lähde: Tilastokeskuksen matkailutilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Marin (09) 1734 2552, Marjut Tuominen (09) 1734 3556, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 1.8.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matk/2007/matk_2007_2008-08-01_tie_001.html