Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.8.2008

Turismen från utlandet till Finland ökade

År 2007 var ett ganska gått år när det gäller turismen till Finland. Utländska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningar steg till 5,3 miljoner, vilket var en ökning med närmare sju procent från året innan. Den största delen av tillväxten kom från Ryssland, länderna i Baltikum, Storbritannien, och Tyskland. Antalet ryska turisters övernattningar ökade med 26 procent, estniska turisters med 9 procent, brittiska turisters med 8 procent och tyska turisters med 7 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation Turiststatistik 2008.

Turismen från EU27-länder till Finland ökade med tre procent, vilket är en förhållandevis gott resultat med beaktande av Finlands EU-ordförandeskap under den senaste hälften av år 2006, som avsevärt ökade efterfrågan på inkvarteringstjänster under jämförelseåret. Antalet övernattningar av turister från EU27-länderna gick upp till 3,1 miljoner år 2007. Av de gamla EU15-länderna ökade turismen mest från Spanien, Storbritannien, Tyskland och av de nya EU-länderna huvudsakligen från länderna i Baltikum, Estland, Lettand och Litauen. Också turismen från länder utanför Europa ökade, från Amerika med sex procent och från Asien med fem procent. Turismen från Förenta staterna började öka efter en nedgång på ett par år. Japanerna och indierna upprätthöll ökningen av turismen från Asien och ersatte den minskade turismen från Kina samt Sydkorea och Taiwan.

Finlands turistinkomster ökade med 10 procent

Den ökande turismen från utlandet höjde Finlands turistinkomster till 2,1 miljarder euro år 2007, vilket var en ökning med nästan 10 procent från året innan. Turismen från Ryssland bidrog mest till de ökade turistinkomsterna. Dess andel av de totala turistinkomsterna ökade till 27 procent.

Övernattningar av turister från Finland ökade med 4 procent

De finländska turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade med 4 procent från året innan och det totala antalet övernattningar steg till 13,7 miljoner år 2007. Ökningen gällde främst hotell, där finländarnas övernattningar steg till 10,8 miljoner. Finländarna använde också oftare semesterbyarnas och resandehemmens tjänster än året innan. Övernattningarna på campingplatser minskade. Semesterstugor som finns till uthyrning och som hela tiden ökar i popularitet står i huvudsak utanför inkvarteringsstatistiken. Enligt undersökningen om finländarnas resor övernattade finländarna i hyrda semesterstugor 3,6 miljoner gånger år 2007.

Hotellrummens kapacitetsutnyttjande steg från 51,4 procent året innan till 53,1 procent och det genomsnittliga priset för ett rum från 82 euro till 85 euro år 2007.

Källa: Statistikcentralens turiststatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Marin (09) 1734 2552, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 1.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2007/matk_2007_2008-08-01_tie_001_sv.html